Кметът Камбитов подписва 16 договора с първия доброволен отряд в Благоевград

Filed under: Благоевград |

58-07-02-Atanas-Kambitov

До дни кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще подпише договори с 16 доброволци от първото доброволно формирование в Благоевград. След подписване на договорите ще се проведе триетапно обучение. Първият етап е общ, вторият специализиран, а третият ще бъде обучение за ръководители на групи. Новата структура се създава с цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях. Финансирането й е осигурено от държавния бюджет. За добрата подготовка на доброволното формирование участниците в него ще бъдат поставяни в реални ситуации в службите „Пожарна безопасност и защита на населението” и дирекцията на МВР. До средата на годината Благоевград ще има напълно подготвени за работа кадри. Продължава и набирането на нови кандидати за бъдещи екипи. Кандидатите, желаещи да се включат в структурата, трябва да бъдат дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното им правоотношение. Те трябва да са клинично здрави, да не са осъждани, способни да поемат отговорност, с умения за работа в екип. В доброволното формирование могат да се включат както безработни, така и хора, които имат постоянна работа. Документите за кандидатстване включват заявление и формуляр, медицинско удостоверение, справка от психодиспансер, свидетелство за съдимост, копие от документ за придобито образование, писмено съгласие от работодателя, актуална снимка, копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв, и копие от свидетелство за правоуправление на МПС, ако има такова. Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Благоевград.

Spread the love