Георги Джеджоров: Благодарение на МИГ-Разлог разширих бизнеса си, с единствената в региона смесителна машина за полиуретанови бои се улесни работата на мебелистите

Filed under: Общество |

Стойността на инвестицията е 10 900 лв.

67-09-01 Za interviuto IMG_20150129_130604

Фирма „Джеджоров Комерс“ ЕООД от град Разлог е бенефициент по Стратегията за местно развитие на територията на община Разлог с малък проект „Закупуване на оборудване – смесителна машина за полиуретанови бои с цел разширяване дейността на Магазин за мебелен обков и аксесоари „Алекс“ в град Разлог“. Стойността на инвестицията е 10 900 лв., като 70% е субсидия по ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони, а 30% от финансирането се осигурява от кандидата. Проектът на „Джеджоров Комерс“ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” е изпълнен и отчетен, очаква разплащане от страна на Държавен фонд „Земеделие“. Разговаряме с управителя на фирмата Георги Джеджоров:

 

  • Г-н Джеджоров, как научихте за възможността да кандидатствате с проект пред Местна инициативна група – Разлог?
  • От сайта на МИГ-Разлог, както и от брошурите, които организацията беше изготвила и разпространила.

 

  • Бихте ли разказали накратко каква е инвестицията, която изпълнихте по проекта, и какви са ползите за дейността на Вашата фирма?

 

  • Проектът ми е за доставка на смесителна машина за приготвяне и оцветяване на полиуретанови бои, които се използват в мебелното производство. Машината автоматично оцветява бои по съответни каталожни номера на цветове, като гамата е доста голяма – няколко хиляди цвята.

 

  • Вашият проект е много малък, но все пак носи ли той някакви ползи за развитието на територията и по какъв начин?

 

  • С тази нова услуга дейността на фирмата се разширява значително, тъй като услугата не е предлагана в региона. Улесни се работата на производителите на мебели, защото до този момент те можеха да ползват тази услуга само в София. По този начин и мебелното производство в района ни има достъп до една нова, съвременна услуга, повишаваща качеството на продуктите и намаляваща себестойността на продукцията.

 

  • Труден ли беше процесът на подготовка, изпълнение и отчитане на проекта, срещнахте ли съдействие, или пък пречки?

 

  • Наистина целият процес по подготовка и изпълнение на проекта е доста труден и продължителен по отношение на обема на изискваната документация, независимо че моят проект е много малък и на пръв поглед лесен за изпълнение. Точно затова аз съм много благодарен на служителите в МИГ-Разлог, които ми оказаха помощ и съдействие на всички етапи от реализирането на проекта. Мисля, че ако и на другите административни нива, от които зависи реализацията на проектите, служителите имат тези компетенции и добро отношение, крайната цел и резултати ще се постигат много по-бързо и леко.

 

  • Бихте ли кандидатствали отново с проект през новия програмен период и какво бихте препоръчали да се промени за улеснение на хората, които кандидатстват с проекти?

 

  • Да, бих кандидатствал отново. Улеснение би било, ако се намали обемът на документацията.
Spread the love