Община Дупница слага на тезгяха 4 селски имота за 163 000  лв., Чимев иска картбланш за продажбата от съветниците

Filed under: Дупница |

197-08-02 mchimev

Четири общински поземлени имота на обща стойност 162 730 лв. смятат да продадат от общината в Дупница. За продажба са предвидени нива в село Бистрица и терени в Яхиново. Терените ще се продават чрез публичен търг с явно наддаване.

Имотът в Бистрица е в м. Садичица, с площ 3629 кв.м, пазарна оценка 10 120 лв. и размер на депозита за участие в предстоящия търг – 1012 лв. Първият терен в Яхиново е 3978 кв.м, намира се в бившия стопански двор на селото, пазарната му оценка е 39 070 лв., а размерът на депозита за участие в търга – 3907 лв. 3096 кв.м е площта на втория имот в Яхиново, намира се в м. Джерманчето, с начална цена 30 755 лв. и 3075,50 лв. депозит. Третият имот се намира в м. Ливадите в Яхиново. Неговата площ е 8431 кв.м, пазарната оценка – 82 790 лв. и 8279 лв. депозит за участие в търга.

Размерът на депозита за участие в предстоящите търгове представлява 10 % от началната цена, със стъпка за наддаване 5% от пазарната оценка. От общинската администрация ще пристъпят към процедура за продажба, ако местният парламент даде съгласие за това. Докладните записки на кмета Методи Чимев до Общинския съвет, с които предлага провеждане на тръжни процедури, ще бъдат обсъждани на заседанието на съветниците в петък.

Снимката

Методи Чимев

Spread the love