Бог: Заповядвам всяка част от твоето тяло да оздравее, да имаш ново сърце, да те напуснат гневът и горчивината, приеми изцелението днес, не утре

Filed under: Глас Свише |

Йоан 10:10: Сатаната дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да има живот! 

68-15-01

Псалм 107:20

“Изпрати словото Си и ги изцели, и изведи ги от погибел.”
Евреи 13:8
“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”
Йоан 10:10
“Крадецът (сатаната) дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.”
Яков 1:17
“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлината, у Когото няма изменение или сянка от промяна.”
Вие виждате, че има блага, когато служите на Бог.
(Той) прощава всичките ти беззакония (неправди);
(Той) изцелява всичките ти болести;
(Той) спасява живота ти от унищожение;
(Той) венчава те с милосърдие и благи милости;
(Той) насища с блага душата ти и подновява младостта ти като на орел;
Исус няма да откаже да те изцели. Изцелението е сигурно; то е дар за теб и мен, който трябва да се приеме.
Исус те чака, Той чака да дойдеш при Него, вярвай в Неговото Слово и ще получиш Неговото изцеление. И аз ви казвам днес, приемете Словото, което казва, че Исус ходеше във всички градове и села, проповядвайки в техните синагоги, прогласявайки идването на царството., и Той изцеляваше всеки вид болести. Чухте ли това? Той изцели всяка болест и всяко заболяване и Той иска да изцели тебе. Така, че достигни и задръж Неговото Слово. Исус плати цена за твоето изцеление.
Йоан 10:10 ни казва, че Исус ни е дал живот и Той ни го е дал в изобилие. Сега зависи от нас да достигнем и задържим този живот. Той иска ние да вървим в Неговото Слово. Той иска ние да бъдем устойчиви (твърди).
Исус достигна и докосна стотици и стотици хора, и Той ги направи здрави (изцели и освободи). Днес Той продължава да достига и докосва стотици и стотици хора и да ги изцелява и освобождава. Словото, което Той казва, изцелява всяка болест и всяко заболяване.
Това, което света казва, че не може да бъде изцелено, Той го изцелява. Вие виждате, че Исус е създателя на небето и земята и всичко, което е на нея. И Той желае вие да бъдете изцелени. Той желае за нас да вярваме в Неговото Слово.
Той ни казва в Марка 16, че някои ще повярват, а други не. Той казва, че тези които повярват ще бъдат спасени. И спасението, както знаем, означава “да бъдеш здрав (цял), да бъдат простени греховете ти, да бъдеш завършен (изграден) в Исус. Исус плати пълната цена, така че ти и аз да бъдем здрави.
Той бе разпънат на кръста и умря за нашите грехове, и понесе всичко това, което беше необходимо за да имаме мир. И чрез раните Му ние сме изцелени.
Исус е същият вчера, днес и до века.
Той иска ти да бъдеш изцелен.
Той иска ти да бъдеш свободен.
Приеми и повярвай в Словото на Бог.
Приеми и повярвай в Неговите обещания.
Неговите обещания са за теб и за мен.
Той казва, че не гледа на лице на евреин или езичник.
Неговото Слово е едно и също за всеки от нас.
Който докосне Бог чрез вяра в Неговото Слово ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЕЛЕН.
Стотникът също вярваше. Той рече: “Кажи само дума и слугата ми ще оздравее”. И той оздравя.
Яир също вярваше. Той каза, “Ако ти дойдеш и положиш ръце на моята дъщеря, тя ще оздравее.
Всеки един от тях вярваше, че Исус може да го направи, и когато Той казваше, “Искам,” те вярваха, че е станало.
Ние не отричаме, че вие сте болни. Ние не отричаме, че вие имате болка. Но съгласно Божието Слово, цената е платена. Приеми и задръж Неговото Слово, Той казва: „Вие сте изцелени”. Нашите тела трябва да се съгласят с Неговите думи. Аз избрах да вярвам, защото Бог е заявил, че не може да лъже.
Той каза: “Аз не мога да лъжа”. Неговото Слово казва, “чрез Неговите рани ти си изцелен.” Понеже, Той не може да лъже, бъди изцелен в името на Исус – днес!
“Аз ти заповядвам, днес да бъдеш изцелен в името На Исус; приеми твоето изцеление.
Аз говоря Словото на Бог на теб и казвам, чрез раните, които Исус понесе, ти си изцелен. Аз говоря на всеки признак (симптом), който е дошъл във вашето тяло, и аз заповядвам вашето тяло да бъде здраво и цяло.
И аз ти заповядвам днес, на този ден, стани.
Ти няма да умреш, ти ще живееш.
Стани. Ти ще живееш и няма да умреш.
Аз заповядвам всяка част от твоето тяло, от главата до краката, да бъде изцелена. Аз заповядвам болестта да те напусне.
Аз заповядвам нечистите (демонични) сили да напуснат и да те освободят. В името на Исус, аз заповядвам ти да бъдеш здрав.
Сатана, кой мислиш, че си?
Ти нямаш власт и сила над вярващия.
Ти нямаш нищо общо с децата на Бог.
Аз ти заповядвам да ги напуснеш, да ги напуснеш.
Аз заповядвам да напуснеш телата им , защото те са изцелени в раните на Исус, които понесе.
И аз ти говоря, и аз заповядвам да си заминеш. Тяло, аз говоря на теб. Слушай.
Аз заповядвам твоето тяло да оздравее.
Аз заповядвам нови органи да се създадат.
Аз заповядвам нови очи за виждане.
Аз заповядвам нови уши за чуване.
Аз заповядвам сърцето да бъде подновено и укрепено.
Аз заповядвам ти да имаш ново сърце от плът и не сърце от камък; ново сърце от плът, на любов, на радост, на мир.
Аз заповядвам ти да бъдеш здрав.
Аз заповядвам непростителността да те напусне.
Аз заповядвам непростителността, горчивината, гнева, и завистта да те напуснат.
В името на Исус, аз те освобождавам днес, и аз ти заповядвам да приемеш Божието Слово, за да те направи здрав.
Днес е твоя ден – днес ти си изцелен.
Приеми изцелението днес, не утре.
Ти си изцелен, чрез раните, които Исус понесе.
Чрез Неговите рани ти си здрав.
В името на Исус.
Аз ти говоря сега, днес и ти казвам, “Слушай това Слово. Приеми го в духа си.” Когато четеш и слушаш Божието Слово, вярата в тебе нараства. Хората, които четат тази книга ще станат от инвалидните колички, и много ще бъдат излекувани от неизцелими болести. Тези, които слушат и тези, които чуват Божието Слово започват да осъзнават какво Бог казва. Чрез неговите рани ние сме изцелени. Така, че вярват и получават от Бог.
Повярвай в Божиите обещания. Той ни е казал, че ако ние Му поискаме нещо, в името на Исус, Той ще ни го даде и нашата радост ще бъде пълна.
В името на Исус, приеми твоето изцеление.
Приеми твоето изцеление и стани от леглото.
Стани сега. Направи нещо (движение), което не си го правил преди.
Приеми и повярвай в твоето изцеление.
Приеми и повярвай в Словото на Бог.
Защото днес е денят на твоето спасение.
Днес е денят на твоето изцеление.
Днес е твоят ден, не утре.
Не чакай утре. защото може да не дойде.
Днес, Бог казва, е денят на твоето изцеление. Приеми и повярвай в цената, която Исус е платил.
Вярвай в Словото на Бога и стани.
Аз ти заповядвам, да станеш и вървиш. Стани без болка.
Аз заповядвам болките да напуснат, в името на Исус. Защото ти си изцелен от Господа.
Днес е твоя ден.
Днес Господа ще те обнови.
Днес Той е платил цената, която може да те направи свободен.
Сатаната няма повече контрол над твоето тяло.
Говори на твоето тяло.
Кажи, “Тяло, Аз съм изцелен. Тяло, стани и ходи. Тяло, ти си силно.”
Бог ни казва да говорим на планината в Марк 11:23,24. Речете на планината.
Говорете на проблема си и му кажете, колко голям е твоят Бог и му заповядайте да напусне, защото вие имате власт в името на Исус. Ти си изцелен. Сега стани, аз ти заповядвам, в Исусовото име.
Сега нека това Слово ви повдигне духа. Четете го преди молитва. Слушайте Словото и го приемете. В името на Исус, нека то да стане живот за вас, защото Словото на Бог е живот.

 

Снимката:

Говорете на проблема си и му кажете колко голям е твоят Бог и му заповядайте да напусне, защото вие имате власт в името на Исус

Spread the love