В дълбокото: Шефката на ВиК – Благоевград, Росица Димитрова: Лидерката на БДЦ инж. Елка Мозурска използва базите на дружеството, за да развива собствена фирма със същия предмет на дейност в наш ущърб

Filed under: Благоевград |

Уволнената Мозурска: Изготвих бизнесплан за следващите 5 години за лабораторията за питейни води, вместо медал получих ритник

68-01- rosica dimitrova copy

„Новоназначената лидерка в Благоевград на прекръстената от ЛИДЕР на БДЦ Елка Мозурска е изхвърлена от ВиК заради грандиозна афера – използвала материалната база и активите на дружеството, за да си разкрие собствена фирма, дублираща служебните й задължения.” Това съобщи шефката на ВиК Росица Димитрова по повод вдигналите се срещу нея тояги за масова сеч в предпиятието на специалисти. „Уволних само недобросъвестни, които са използвали предприятието за лично облагодетелстване и назначаване на роднини и приятели”, категорична беше Росица Димитрова.

68-01-01 IMG_2388 copy

Ето какво още каза тя за вестник „Вяра”: „При поемане на управлението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград констатирах, че Елка Мозурска паралелно с работата си в дружеството на длъжност „ръководител на Изпитвателна лаборатория за питейни води“ е развивала и търговска дейност чрез собствената си частна фирма – „Аква Сейфти Консулт“ ЕООД, която е регистрирана с предмет на дейност, дублиращ служебните й отговорности и правомощия. (Справка – Търговски регистър.) Не мога да определя това по друг начин, освен като нелоялност на Мозурска към работодателя й, а защо не и като злоупотреба със служебно положение от нейна страна, тъй като установих, че изпитванията за собствената си фирма Мозурска извършва в работно време и като използва материалната база и активите на „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Не бих толерирала такова поведение на когото и да било от служителите на дружеството, особено пък когато се отнася до членове на мениджърския екип на „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

След като се запознах със съдържанието на наситеното с емоция изявление на Елка Мозурска, съм сигурна, че както аз, така и авторката не се съмняваме в правното основание за прекратяване на трудовото й правоотношение с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Право на всеки ръководител на търговско дружество, в това число и мое, е да формира екип, който да реализира неговата визия за добро управление, да реализира концептуалните цели и да осъществи избраната от него посока на развитие на съответното предприятие. За съжаление качествата на Елка Мозурска не покриват нито в професионален, нито в личностен план изискванията и критериите, които поставям към членовете на мениджърския екип, отговорен за изпълнението на визията за развитие и добро управление, в който съм имала възможност да работя съвместно с инж. Мозурска, като ръководител, а и като колега – инженер – химик, съм направила своята преценка за нейните лични и професионални качества, като съм уверена, че тази преценка е достатъчно обективна и обоснована.

Прави впечатление фактът, че инж. Елка Мозурска, представяйки подробната си професионална биография, включваща „стремително“ кариерно израстване и „…участие в мениджърските екипи на четирима управители…..“ на „ВиК“ ЕООД – Благоевград и претендирайки заинтересованост за развитието и добруването на дружеството, чийто служител вече не е, е пропуснала да отбележи, че за нея това е повторно уволнение от дружеството. Не бих си позволила да коментирам мотивите за това уволнение, тъй като те нямат отношение към личната ми преценка за качествата на инж. Елка Мозурска.

За яснота, а и за да се избегне създаването на погрешна представа у аудиторията по отношение на това какви са аргументите, които мотивираха решението ми да прекратя трудовото правоотношение на Мозурска, ще си позволя да отбележа накратко следното:

Друг факт, обосновал преценката ми за прекратяване на трудовото правоотношение на г-жа Мозурска, е липсата на умения за работа в екип и оценка на взаимоотношенията с колегите. Конфликтността на инж. Мозурска и нарцисизмът й са подчертани от повечето колеги, с които е работила, същите личат и от собственото й изявление по отношение процеса на акредитация на Изпитвателната лаборатория за питейни води – ако трябва да бъдем обективни, каквато е личната й претенция, трябва да отбележим, че акредитацията на лабораторията е плод на усилията на екип от експерти, а не само на един човек, за когото такива усилия в описания от инж. Мозурска период биха били непосилни.

Посочените по-горе критерии за оценка на работното място и на длъжността са валидни за всеки един служител във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград и дори не са приложими само към мениджърския екип на дружеството, въпреки че от членовете му очаквам стриктно да се придържат към най-високо ниво на професионални и етични стандарти.

Хората с професионална компетентност, опит, отговорни към работата си и уважаващи колегите си, са най-големият капитал на дружеството, което управлявам, и бих подкрепила всеки един от тях, независимо от обстоятелствата, затова и те са спокойни за работата си, убедена съм в това!”, заяви Димитрова.

Ето и позицията на инж. Елка Мозурска: В края на месец септември новоназначената за управител на „ВиК” ЕООД-Благоевград, инж. Росица Димитрова прекрати трудовия ми договор по чл.328, ал.2, т.е. оказах се неподходяща за „новата визия“ на дружеството. Само два дни преди това заедно участвахме в национален семинар „Качество и контрол на питейните води“. В деня на освобождаването ми беше в командировка и среща между нас не се осъществи. Седмица преди това ми беше възложено да изготвя бизнесплан и инвестиционна програма за следващия 5-годишен период за развитие на Изпитвателната лаборатория за питейни води, която буквално преди месеци получи новия си сертификат за 4 години напред.

Накратко, както се случва с повечето работливи хора в България, вместо медал, получих ритник.

Работя във ВиК – Благоевград от юни 1994 г., от пускане в експлоатация на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) – Благоевград. Заемала съм няколко длъжности – 1994-2003 г. контролен специалист; 2003-2009 г. съвместяване на две длъжности (отговорник по качеството в лаборатория и ръководител на ПСПВ); от 2009 до 2014 г. – ръководител на Изпитвателна лаборатория за питейни води (ИЛПВ). През 2003 г. ми беше възложена подготовката на лабораторията за акредитация, включително разписване на всички необходими документи съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Подчертавам, че това е най-сложният стандарт за въвеждане на система за управление на качеството в лаборатории за изпитване и калибриране. След първоначалната акредитация от 2005 г. лабораторията е защитила още два последващи сертификата, последния от май 2014 до 2018 г.

Като ръководител на ПСПВ, съм съвместявала и длъжността на технолог, лично съм разработила технологични правила за работа на обекта в режим на подаване на реагенти. Контролирала съм за определен период и целия процес по дезинфекция на питейната вода във всички населени места на територията на дружеството.

През всички изминали години направихме редица технологични подобрения на ПСПВ и в ИЛПВ с цел повишаване качеството на услугите за клиентите на дружеството.

Работила съм като част от мениджърския екип на четирима управители, които са оценили моята амбиция и лоялност към дружеството: инж. Христо Дюлгеров, инж. Ангел Стоянов; инж. Божидар Спасов и инж. Петър Тунев. Всички те са инвестирали в моето обучение и усъвършенстване в сферата на качеството на питейните води – посетила съм редица курсове, семинари, конференции в страната и чужбина.

Огромно предимство се оказа средното ми образование – английска езикова гимназия, в съчетание с квалификацията инженер-химик: почти всички стандарти и други съпътстващи документи във връзка с акредитацията са на английски език. Изключително ценни бяха преките ми контакти със специалисти от други държави, от които съм почерпила ценни знания в сферата на водите.

Независимо от основните ми задължения като ръководител на ИЛПВ, през периода 2009-2014 г. съм участвала и подпомагала работата в отдел „Контрол и качество на водите“ и в целия лабораторен комплекс (на територията на дружеството има 4 пречиствателни станции за питейни и 2 за отпадъчни води).

През изминалите 20 години бях свидетел на многократни политически чистки и маневри във ВиК: след смяна на всяко правителство следваше смяна и на управител, респективно и движение на персонал – отвътре навън и обратно. Управителите са политически назначени и съответно подложени на политически натиск с цел внедряване членове на партии на съществуващи и измислени работни места. Последствията за дружеството са изключително негативни: на важни позиции попадат случайни, неподготвени, без необходимата квалификация и отговорно поведение хора; хора, които имитират дейност, правят много грешки, а всичко е свързано със загуба на финансии, които пък са за сметка на гражданите, потребители на услугите.

Последните събития във ВиК – Благоевград още веднъж показват, че зад заявената от ръководството амбиция за „нова визия“, не се случва нищо друго освен освобождаване на ценни и мислещи хора, но с един основен недостатък – не са членове на ГЕРБ или лично свързани с управителката. Усещането на работните места сред все още неуволнените служители е за пълен хаос, натиск и ежедневен стрес, все фактори, които няма как да създават предпоставки за ефективност и позитивни резултати.

Отправям апел към Росица Димитрова: един уважаващ себе си управител не бива да се оставя да бъде воден от емоционални лични и партийни страсти и да загърби рационалното си и отговорно мислене, когато става дума за толкова важна дейност каквато са ВиК услугите. Реформи се правят с въвеждане на точни правила и контрол по спазването им; правилата пък се създават от хора с опит и квалификация; подмяната на хора на случаен принцип не значи реформа. Не може просто да се зачерква постигнатото, защото мислещите хора с опит са тези, които познават детайлите, виждат слабите места и дават идеи за превантивна дейност и нови решения. Сигурна съм, че г-жа Димитрова не е забравила как тя се е чувствала, когато дойде на работа във ВиК през 2010 г., колко грешки е правила, как е имала нужда от опита на вече изградени специалисти, които да я въведат в работата.

Пред г-жа Димитрова стои предизвикателство – управител в историята на ВиК или просто временно проводник на тяснопартийни и лични интереси? Нека отговори с делата си”.

Снимките:

1 Инж. Росица Димитрова

2 Инж. Елка Мазурска

 

 

Spread the love

2 коментара за: В дълбокото: Шефката на ВиК – Благоевград, Росица Димитрова: Лидерката на БДЦ инж. Елка Мозурска използва базите на дружеството, за да развива собствена фирма със същия предмет на дейност в наш ущърб

 1. БРАТОВЧЕТКАТА НА УПРАВИТЕЛКАТА И ПЛЕМЕНИЦАТА НА ЧАПКЪНОВ СА НАЙ-ЦЕННИТЕ КАДРИ ВЪВ ВИК БЛАГОЕВГРАД !!!

  vili
  2015/март/26 at 11:22 AM

 2. В отговор на обвиненията относно дейността на моята фирма: да, тя съществува,при това съвсем законно, но не работи от 2011г, което не е трудно да се провери. Както личи от заглавието й, за владеещите английски език, това е консултантска дейност и в никакъв случай не се е налагало да се изпитват проби. Има издадени фактури за извършените дейности за краткия период, през които е действала. Интерпретациите в тази връзка са плод на завист от страна на злонаменерените ми колеги, което буди у мен истинско съжаление, защото знаят прекрасно какви усилия съм полагала при изпълнение на служебните ми ангажименти. Разбира се, че екипът е много важен и не подценявам техния принос, но същността на работата, насоките и отговорността са на ръководителя, в противен случай защо има такава длъжност? Оценка за моя труд прави прекият ми ръководител,т.е. Управителя, аз давам оценка на моите подчинени, такава е логиката в йерархията. А ако имат желание да работят допълнително, то кой ги спира?
  Относно „конфликтният“ ми характер: нека не се смесва терминът „конфликтност“ с „взискателност“, което е било единствено в интерес на работата. Още веднъж изразявам съжаление за неспособността да се мисли обективно.
  Предложение: нека направим заедно справката за щетите, които съм нанесла на дружеството с дейността си. Ако има щети, ще ги оценим и заплатя, ако няма щети – ще ми се извините в публичното пространство, в противен случай ще се наложи да си говорим в съда.

  Относно намека за първото уволнение: да, през 2002г управителят, г-н Тумбев уволни мен и г-жа Падежка поради факта, че някой ни видял да седим на една маса с г-н Христо Дюлгеров, в момент на смяна на правителство и съответно скорошна смяна на управител. След 2 месеца двете бяхме възстановени на длъжност.

  Ни най-малко се притеснявам от написаното, което няма нищо общо с истината, а вашите похвати да изкривявате фактите са известни на осъзнатите и неподдаващи се на манипулация хора.

  Очаквам да бъда поканена на реална среща за изясняване на фактите.
  инж.Елка Мозурска

  elka mozurska
  2015/март/26 at 0:07 AM