Назначават 80 лични асистенти в Дупница, 61 кандидати подадоха документи

Filed under: Дупница |

122-01-81CHIMEV

80 лични асистенти ще работят в Дупница по проект „Нови възможности за грижа“. Това е бройката, отпусна на града от Агенцията за социално подпомагане по този проект. „Нови възможности за грижа“. „На практика броят е увеличен с 20, тъй като в последните 4 години от тази услуга се възползваха 59 лични асистенти. Интересът е много голям, като до вчера на обяд бяха входирани 61 комплекти с документи на желаещи. Крайният срок е 9 април 17 часа”, съобщиха от общината. Кандидатите прилагат документ за самоличност, автобиография, служебна бележка от работодателя си, ако в момента работят на трудов договор или от съответното висше учебно заведение, ако са студенти, и заявление по образец.

За потребителите на услугата е нужно само документ за самоличност и ТЕЛК решение. За навършилите 65 години потребители, които нямат такова решение, може да се кандидатства и с медицински протокол от лекарска комисия. След приключване приема на документите досиетата на потребителите ще бъдат предадени на дирекция „Социално подпомагане“, които ще извършат социална оценка. Впоследствие със своя заповед кметът на община Дупница Методи Чимев ще определи комисия, която да разгледа кандидатите и избере 80 лични асистенти.

Снимка: Методи Чимев

Spread the love