Карти показват свободните площи за продажба във вилните зони на Благоевград

Filed under: Благоевград |

259-01-066666  Kambitov

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов инициира да бъдат изработени карти, които да показват ясно петната, които ще се предлагат за продажба в четирите вилни зони в Благоевград. Това се прави с цел да бъдат улеснени желаещите да закупят общинска земя в някоя от четирите местности и да могат да се запознаят със свободните към този момент парцели. Картите включват План за регулация и застрояване. Терените са оцветени, за да улесняват гражданите, които проявяват интерес към закупуване на парцел в някоя от четирите вилни зони – „Картала“, „Добро поле“, „Бодрост“ и „Септемврийче“. Легендата на картите включва площ за общо ползване – обозначена с жълт цвят, и терени за продажба в зелено. Върху скиците с римски и арабски цифри са идентифицирани урегулираните поземлени имоти. За вилна зона „Септемврийче“ те са 25, за „Картала“ – 19, „Добро поле“ – 4 и 13 за вилна зона „Бодрост“. Квадратурата на терените също е различна – от 400 до 1000 квадратни метра. Преобладаващи са площите между 400 и 600 кв. метра. До този момент изключително голям интерес към свободните вилни терени проявяват много чужденци не само от съседна Гърция, но и от Македония и Сърбия.

 

 

 

 

Spread the love