Земеделската земя в Огняново най-скъпа в община Гърмен, едри земеделци плащат по 17.89 лв. за декар, Асенов Гагаров плаща 2017.95 лв. рента за 207.906 дка в Бадлево, жена му Фатме нае земя за 2,137 лв.

Filed under: Актуално от днес,Гоце Делчев |

83-08-01

Директорът на областната дирекция „Земеделие” в Благоевград Кирил Укев със своя заповед одобри споразуменията на едрите земеделски производители, които ще ползват под аренда земи в община Гърмен в землищата на селата Балдево и Огняново.

Големи площи земи на частни собственици под аренда в землището на Балдево според одобреното споразумение ще ползват през тази година семейство тютюнопроизводители и зеленчукопроизводители от Господинци. На името на Росен Асенов Гагаров са одобрени 207.906 дка в землището на гърменското село Балдево, за които на Гагаров е определена  годишна рента в размер на 2017.95 лв.

260.906 дка земеделски  площи в землището на Балдево са одобрени и на съпругата на Гагаров – Фатме, за които тя трябва да плати  годишна рента  в размер на 2,137 лева. Рентите според подписаното от Кирил Укев споразумение  следва да бъдат преведени по сметка на община Гърмен. Средната годишна рентна цена за наетите земеделски площи в землището на  Балдево е 10.79 лв. за декар. Въпреки по-високите цени за наемане под аренда на земеделски земи от едри зеленчуко- и тютюнопроизводители в другото гърменско село Огняново също са наети стотици декари вече, уведомяват от Областната дирекция „Земеделие” в Благоевград. Директорът Кирил Укев е  одобрил споразуменията на Агро –Гагаров –Огняново за наемане на 19.117 дка в землището на Огняново за 1183,59 лв. На „Аттика” ЕООД са одобрени в същото землище 286.328 дка за сумата от 3266,14 лева, а на Васил Караилиев 120,806 дка за годишна рента в размер на 1378,044 лв. В землището на село Огняново Кирил Укев е одобрил и споразуменията на ЕТ „Юри Катрев” за  зеленчукопроизводство 47.492 дка, за които известният ресторантьор и хотелиер ще заплати годишна рента в размер на 742,65 лв. за 319 ,933 дка на Иван Благоев Петков с годишна рента от 4101,62 лв. на Росен Гагаров 135,697 дка срещу рента от 1296 лв. и на Фатме Гагарова 73.698 дка за 914.25 лв. Цената за декар наета  земеделска площ в землището на  Огняново е с почти 7 лева по-висока от тази в Балдево, тъй като е далеч по-плодородна и равнина, коментират собствениците. В Огняново  средната цена за наемане на декар земеделска земя достигна до 17,89 лева.

 

Снимката

Кирил Укев

Spread the love