Георги Хаджийски от Инициативния комитет в Самоков: „Да” на референдума за промяна на мястото за изграждане на депото, съмнявам се в бизнес интереси, тъй като фирмата изпълнител е специализирана в добив на полезни изкопаеми

Filed under: Общество |

109-09-01 Георги Хаджийски

Георги Хаджийски от Инициативен комитет – Самоков написа в блога си в интернет защо е нужен местен референдум за депото. Той казва „да” на местния референдум за промяна на мястото за изграждане на регионалното депо за отпадъци в Самоков и призова: „Граждани на община Самоков, подкрепете този референдум!” Ето защо според него трябва да бъде променено мястото на депото:

 

 • Разположено е в непосредствена близост до град Самоков и село Драгушиново, на по-малко от 1 км от последните къщи.
 • Намира се много близо до река Искър и във водосбора на язовир Искър. Застрашава чистотата на реката и водоснабдяването на София.
 • Застрашава чистотата на въздуха в Самоков и района.
 • Представлява много сериозна заплаха за здравето на хората в бъдеще и за развитието на туризма в района, поради всяка от горните причини.
 • Първоначално избраната площадка в района на с. Пчелин е много по-подходяща за тази цел.
 • Мястото на площадката е променено през 2010 г. въз основа на неверни данни. Оттам и направената оценка за въздействие върху околната среда на проекта е невярна, показателно за което е отсъствието на река Искър в нея.
 • Налице са основателни съмнения за бизнес интереси от изграждането на депото там. Фирмата изпълнител е специализирана в добив на полезни изкопаеми.
 • Липсват действащи програми за намаляване на отпадъците на територията на Самоков и останалите общини, които ще ползват депото.

 

Как можем да променим това?

Провеждането на местен референдум ще даде възможност жителите на община Самоков да заявят, че не желаят регионалното депо за отпадъци да бъде изградено на определената в момента площадка. За да стане възможно провеждането на местен референдум, е необходимо в срок до 15 юни да бъдат събрани около 3500 подписа на пълнолетни граждани с постоянен адрес в общината. Законът изисква всеки гражданин да посочи в подписката своите три имена, ЕГН и постоянен адрес (адрес по лична карта). След внасянето им общината е длъжна да проведе местен референдум по въпроса. Ако референдумът бъде успешен, Общинският съвет е задължително трябва да вземе решение за промяна мястото на депото.

Как да подкрепите подписката?

 • Като се присъедините към нея и положите подписа си.
 • Като станете доброволец за събиране на подписи.
 • Като поставите празни бланки в своя магазин, ателие, щанд или друго работно място.
 • Като говорите с други хора и ги убедите да подкрепят подписката или да станат доброволци.

 

Снимката

Георги Хаджийски

Spread the love