ЮЗУ обменя студенти с Тетовския държавен университет в Македония

Filed under: Благоевград,Искам думата |

138-09-03-4567

Делегация от ЮЗУ „Неофит Рилски“, водена от доц. д-р Борис Манов (ръководител на катедра „Философски и политически науки“), включваща политолога д-р Калоян Методиев и албанолога д-р Антон Панчев, направи работно посещение в Тетовския държавен университет. Положиха се основите на сътрудничество между двете висши учебни заведения. От страна на Тетовския университет в срещата взеха участие Арбър Челику (зам.-ректора по образованието и науката) и Хатибе Деари (ръководител на Бюрото за международно сътрудничество). На срещата с ректорското ръководство доц. Манов предаде специални поздрави от ректора проф. д.н. Иван Мирчев, представи ЮЗУ, възможностите за обучение, работата по проекти. Беше обсъдено подписаното споразумение за преподавателски и студентски обмен по програма „Еразмус +“. Домакините изразиха желание за работа по съвместни проекти по европейски програми, регионално сътрудничество, съвместни научни конференции.

Тетовският държавен университет в момента обучава около 17 000 студенти и докторанти. Той разполага с изцяло нова материална база и млад преподавателски екип. Разговори бяха водени и с един от водещите албански историци и успешен мениджър на университета проф. Фехари Рамадани.

Снимка: Делегацията от ЮЗУ „Н. Рилски” по време на работното си посещение в Тетовския държаевн университет

Spread the love