Изграждат разделно водоподаване в Места и Филипово за 127 127 лв., кметът на Банско Георги Икономов: Селата страдаха от недостиг на качествена вода

Filed under: Актуално от днес,Банско |

10-04-01 портретче Georgi-ikonomov

Кметът на Банско Георги Икономов сключи договор за извършване на строително-монтажни работи по проект „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар”. Неговата стойност е 127 127 лева без ДДС, като средствата са осигурени от държавния бюджет.

Изградената към настоящия момент водоснабдителна система е обща за селата Места и Филипово. Целта на проекта е изграждане на разделно водоподаване на село Филипово и съответно трайно решение на острия проблем с недостига на качествена питейна вода за населението му, като съществуващата водоснабдителна система се запазва изцяло за с. Места. Селата Места и Филипово имат общи водоизточници и обща водопроводна мрежа. Населените места захранват питейните си нужди от морално остарели водохващания, изграждани през 60-те години на миналия век. Първоначално заложеният дебит на водохващанията е бил 13 л/сек, като към настоящия момент той не надвишава 3-3,5 л/сек в дъждовни години, а през сухи години същият спада на 1-1,5 л/сек, без да се отчитат сезонните промени. Водата, ползвана за питейни нужди, се събира в общ напорен резервоар с обем 350 куб.м. В рамките на изпълняваните по договора дейности ще бъде монтирана нова хранителна система от напорния резервоар, предназначена за село Филипово, без да се засяга хранителната система на село Места; ще бъде изграден нов главен хранителен водопровод за с. Филипово, като се използва трасето на съществуващия водопровод; ще бъдат подменени тръбни съоръжения с подходящ диаметър, който да позволи задоволяването на високите квартали на селото с питейна вода на гравитачен принцип.

Снимката: Георги Икономов

 

 

Spread the love