Свикват обществено обсъждане за 302 056,80 лв. дългосрочен кредит за облагородяване на градската среда в Гоце Делчев

Filed under: Актуално от днес,Гоце Делчев |

Предстои да бъдат изцяло обновени парк „Панорама”,    междублоково пространство в кв. 10 и дрги обекти

169-08-01

Обществено обсъждане за дългосрочен кредит от 302 056,80 лв.  за  изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна среда” ще проведе община Гоце Делчев на 30 юли.

В обществено обсъждане ще се разгледат проектите, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в размер на 302 056,80 лева  за осигуряване на собствен принос от 5% за изпълнение на зеления проект.

Община Гоце Делчев подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по този повод.

Общият одобрен бюджет на проекта е 6 041 135,91 лв., от които 4 999 669,96 лв. за основните обекти и 1 055 591,46 лв. за допълнителните обекти. Финансирането на проекта е 85% от ЕФРР, 10% от националния бюджет и 5% собствено участие на общината. Размерът на собственото участие възлиза на 302 056,80 лв. Срокът за реализация на проекта е 31 месеца, считано от датата на подписване на договора, или до 20.12.2015 г.

От администрацията в Гоце Делчев обясниха, че в проекта са включени дейности за благоустрояване на градската среда в Гоце Делчев като реконструкция на парк „Панорама”, обновяване на междублоково пространство в кв. 10, на зелени площи ул. ”Сливница” от около 3,2 дка и др.

Снимката: Обществено обсъждане за дългосрочен кредит от 302 056,80 лв.  за  изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна среда” ще проведе община Гоце Делчев на 30 юли.

 

 

Spread the love