Секретарят на Ловно-рибарското дружество в Самоков Кирил Марков скочи срещу въвеждането на срокове в отстрела на вълците: Целта е да се гушнат пари, а не грижа за хищника

Filed under: Актуално от днес,Самоков |

169-07-01 _pages

Административният секретар на Ловно-рибарско сдружение-Самоков Кирил Марков скочи срещу плана за управление на вълка, с който се въвеждат срокове при отстрела на хищника.

Според Марков планът е ненужен и има съвсем различни цели от официално обявените за управление на този вид. „С желанието за въвеждането на този план за управление на вълка не се цели управление на този вид, защото в България има добре изградена практика за стопанисване и развитие на различен вид дивеч, а се цели усвояване на някакви пари и задоволяване на нечие его. План за управление могат да имат някои западноевропейски страни, където вълкът е в единични бройки за рамките на дадена страна, но не и в нашата”, е мнението на Марков.

Според  неговите наблюдения вълкът в региона на Самоков и като цяло в страната бележи увеличаване на своята численост. В периода до 2009 г. отстрелът на вълка се стимулирал и насърчавал с премии под различна форма от страна на държавата чрез своите подразделения ДГС и ДЛС. След прекратяване на този държавен стимул отстрелът намалява до периода, в който самото ЛРС-Самоков не взема решение за стимулиране на ловците, обяснява административният секретар. Ето какво заяви още той: „Ловно-рибарско сдружение-Самоков граничи в голяма част с НП „Рила”, където са налични много добри условия за спокойно развитие и необезпокояване на вълка през периода на раждането на малките и отглеждането им. В рамките на сдружението в последните години се наблюдава отстрел от 3 до 5 вълка за ловен сезон, който се постига в голяма степен през ловните излети на дива синя. Както знаят опитните ловци, вълкът е много хитро и предпазливо животно, което може да се ловува най-лесно в периода на наличие на значителна снежна покривка и поставяне на примамка като храна през зимните месеци, което е регламентирано в ЗЛОД и правилника за приложение с разрешителните за индивидуален лов на хищници по план за ползване. Увеличаващият се отстрел освен наличие на паричен стимул се дължи и на голямата численост на този вид  в последно време в ловните райони, граничещи с НП „Рила”. Немалко са случаите за нанесени щети върху дивеча в тези райони както върху популацията на сърна, така и на дива свиня, но има голям брой домашни животни – жертви на многочислени глутници от порядъка до 13 индивида”.

Снимката

Кирил Марков

 

Spread the love