Цветана Крайнова – бенефициент по Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ-Разлог: „Асенова къща” придоби нов облик, закупено е ново ново оборудване и обзавеждане, но не беше лесно

Filed under: Общество,Разлог |

170-09-02 unnamed

  • Г-жо Крайнова, на какъв етап е изпълняваният от „Асенова къща” ЕООД инвестиционен проект, финансиран по подхода ЛИДЕР от ПРСР?
  • Проектът „Изграждане на семеен хотел за селски туризъм чрез пристрояване, разширение и надстрояване на къща за гости в село Годлево, община Разлог“ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, финансиран чрез „МИГ-Разлог” е изцяло изпълнен, в момента подготвяме документацията за отчитането му и внасяне на заявка за окончателно плащане.
  • Разкажете повече за проекта, какви дейности са финансирани?
  • По проекта извършихме строително-монтажни работи за разширяване на обект „Асенова къща” в село Годлево, община Разлог – къща за гости с механа, в която от години развиваме наш семеен бизнес в сферата на селския туризъм. Сега базата ни е разширена и обновена, по проекта е закупено ново оборудване и обзавеждане за стаите за настаняване на туристи и за ресторантската част. Доволни сме, защото „Асенова къща” придоби съвсем друг облик и се надяваваме, че ще отговори на очакванията на нашите гости и клиенти.
  • Трудна ли беше реализацията на проекта и с какви предизвикателства се сблъскахте?
  • Не беше лесно. Процесът от проектирането и кандидатстването за финансиране до реалното изпълнение на планираните дейности и отчитането е дълъг и сложен. Обемна документация, взаимоотношения с доставчици и строител, осигуряване на кредитни средства за собственото финансово участие в размер на 30 % и за финансиране на всички разходи преди възстановяването им от ДФЗ, са все предизвикателства, с които трябваше да се справяме в продължение на много месеци.

Екипът на Местната инициативна група – Разлог ни помогна много с напътствия, консултации и ценни съвети, благодарни сме за тяхната отзивчивост и експертна подкрепа. Много по-лесно е за бенефициента, когато има възможност за директно консултиране и наблюдение на изпълнението на проекта от местна организация, намаляват се значително и рисковете от грешки и неспазване на условията и правилата на програмата. При изпълнението на проекта научихме много неща, дори и за това колко е важно коректното отношение между възложител и изпълнител по договор. Сега, когато приключихме с инвестицията, се чувстваме още по-мотивирани и отговорни да изпълним дългосрочния си бизнес план и икономическата ни дейност да бъде рентабилна, а нашите гости – удовлетворени от качеството на услугите, които ще им предоставяме в обновената „Асенова къща”.

 

 

Spread the love