Не преследвай онова, което е неуловимо и незадоволително дори когато се улови, Павел: Научих се да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря

Filed under: Глас Свише |

Без значение къде търсим или какво получаваме, не можем да намерим удовлетворение изведнъж – като с вълшебна пръчица

Ако не си доволен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив

Можем да намерим истинско щастие вътре в нас, в сърцето и разума си

196-15-01

Хората често си мислят, че „нещо друго“ ще ги направи по-удовлетворени – да имат нещо повече, да бъдат на друго място, да правят нещо друго. Това „нещо друго“ обикновено е много неопределено и винаги неуловимо. Повечето хора никога не биха могли да кажат какво точно им се струва, че им липсва – повече пари, по-добра работа, по-добър партнъор, голяма къща… Каквото и да имат, те никога не са удовлетворени без това „нещо друго, каквото и да си мислят, че е то. Това не е добър и щастлив начин на живот, нали? Както един комик е казал: „Където и да отида – там съм!“ Ако не си удовлетворен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив. Да сме удовлетворени, не означава да не ни е грижа дали имаме, или не – това по-скоро е пасивност. Удовлетвореността е готовността да приемем момента такъв, какъвто е, докато се стремим и работим за нещо по-добро. Удовлетвореността може да означава просто да се научим да ценим това, което имаме, за да се доверим на Бог и Той да ни благослови. Без значение къде търсим или какво получаваме, не можем да намерим щастие и удовлетворение изведнъж – като с вълшебна пръчица. Можем да намерим истинско щастие вътре в нас, в сърцето и разума си. Павел писа до младия Тимотей следното: „Научих се да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря“ (Филипяни 4:11). Забележете акцента в този стих. Удовлетвореността не е нещо, което ни се случва – това е урок, който учим, ако имаме сърце и желание за него. Как да се научим на този урок? Всяко обучение е процес. Учим се от опита, че „достатъчно“ означава „удовлетворение“. Така малко по малко откриваме, че достатъчното“ покрива много по-малко неща от това, което сме си мислили. Ние не се нуждаем от всичко, което искаме или виждаме, че другите притежават, пише животът. Научаваме, че на Бог може да се има доверие. Той поставя желания в сърцата ни не за да ни дразни, но за да ни мотивира да бъдем повече, а не само да имаме повече. Онова „нещо друго“, от което си мислим, че имаме нужда, е всъщност Някой друг, истинският Източник на достатъчност и удовлетворение. „По-добро е малкото със страх от Господа, нежели много съкровища с безпокойствие“ (Притчи 15:16). Исус учеше: „Животът на човека не се състои в изобилието на имота му“ (Лука 12:15). Вещите и богатството не са нещо грешно. Библията не омаловажава тяхното притежание, но Исус предупреждава запримамката на богатството“ (Матей 13:22).

И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
16. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод.
17. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си.
18. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си.
19. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се.
20. А Бог му рече: Глупецо, тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?
21. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.
22. Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си – какво ще ядете, нито за тялото си – какво ще облечете.
23. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото.

24. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!
25. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
26. И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго?
27. Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви: нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях.
28. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери!
29. И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте;
30. защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.
31. Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави.
Евангелие от Лука 12 :16 -31.

Павел пише за „непостоянните богатства“ и съветва „надявайте се на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме“ (1 Тимотей 6:17, 18). Само сърцето, което е в пълна почивка в Бога, може да бъде напълно удовлетворено.

.

Снимката

Бог поставя желания в сърцата ни не за да ни дразни, а да ни мотивира да бъдем повече, а не само да имаме повече.

Spread the love