Соломон: Да живеем без мъдрост, е като да работим с тъпа брадва; Мъдростта прави всичко по-леко, особено ако ни е дадена от Бог

Filed under: Глас Свише |

За да бъдем истински успешни, трябва да сме „наточени“ физически, умствено, емоционално и духовно

 Ние можем да работим много, за да успеем, но можем да помолим Бог за мъдрост и Той да ни научи

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Всеки иска да има успех, но той не идва така лесно, а при някои не идва изобщо. Успехът не може да дойде без усилен труд, но не идва и само от труд. Той невинаги е резултат от усилие или напрягане. Ако беше така, то всеки трудолюбив и прилежен човек би постигнал успех отвъд най-смелите си мечти. Можем да срещнем хора, които работят упорито, но въпреки това постигат малко с положените от тях усилия. Ние трябва да се научим да работим мъдро, а не само усилено. Соломон пише: „Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата; а мъдростта е полезна за успех“  (Притчи 10:10). Когато в живота имаме трудни моменти, ние ставаме още по-усърдни, смятайки, че това ще помогне. И най-трудната задача може да бъде изпълнена по-добре, по-бързо и по-лесно, ако се отдели нужното време, за да се „наточи брадвата“. Мъдростта прави всичко по-леко, особено ако ни е дадена от Бог (Яков 3:13-18). За Соломон нещата бяха прости. Да живеем без мъдрост, е като да работим с тъпа брадва. Трябва да се напрягаме много повече, отколкото би било необходимо иначе. Успехът идва при онези, които ценят мъдростта. Тя ни помага да поддържаме „острието наточено“ в живота си, което е голямо предимство пред това да полагаме смазващ труд. Ние можем да работим много, за да успеем, но можем да помолим Бог за мъдрост и Той да ни научи. „С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава, и чрез знание стаите се напълват. С всякакви скъпоценни и приятни богатства. Мъдрият човек е силен“ (Притчи 24:3, 4). За да бъдем истински успешни, трябва да сме „наточени“ физически, умствено, емоционално и духовно. Многото усилия не носят успех, но нека да отделим време да постигнем баланс и добри резултати във всяка една от тези сфери. Без този баланс ежедневието ни може много бързо да се превърне в скучно и безинтересно, което е още по-уморително и не носи удовлетворение. Без мъдрост работата ще те изхаби бързо. Да сме добре физически, означава да обръщаме внимание на здравето си, да си даваме нужната почивка, да се храним правилно и да спортуваме. Грижата за здравето на ума идва от това да учим и разбираме нови неща, да се наслаждаваме на интелектуални упражнения и предизвикателства. Емоционалното здраве изисква да преодоляваме успешно негативните емоции – тревога, страх, както да поддържаме здравословни, поучителни взаимоотношения. Най-важното от всички споменати е да се грижим за духовното здраве и растеж чрез ежедневно четене на Библията, молитва и общуване с други християни, както и редовно посещаване и включване в църковния живот. В Библията се казва: „Началото на мъдростта е страх от Господа“ (Псалм 111:10). Първата малка стъпка към мъдростта е да отворим живота си за Божията любов и почитание към Неговото Слово, воля и мъдрост (Яков 1:5). Цени истинската мъдрост, която идва отгоре, съветва животът. Там също пише – мъдро е да четем дребния шрифт на гаранционните карти. Там има големи обещания, които едва ли ще бъдат изпълнени. Много гаранции, които получаваме, са напълно безсмислени, пълни с изключения и ограничения, които ги правят безполезни. Повечето гаранции изтичат, преди да ни се е наложило да ги използваме или имат толкова условия, че най-често не можем да се възползваме от тях. И точно когато се нуждаем най-много от гаранцията, може да се окаже, че тя е изтекла или е невалидна. Ненапразно съществува фразата: „Ако е твърде хубаво, за да е вярно, вероятно не е вярно“. Всеки ден е изпълнен с обещания, някои направени с добри намерения, а други – не. Една гаранция е толкова добра, колкото този, който я дава. Важно е не само какво е обещано, по-важно е кой е направил обещанието. Това, което искаме да знаем със сигурност, е, че обещанието се прави от някой, който има добра репутация, почтеност и притежава способността да опази обещанието. Може ли обещаното в Псалм 23:6 да е вярно? Звучи ли ви твърде грандиозно и общо? За да получим отговори на тези въпроси, трябва да видим кой прави това обещание. Давид е сигурен в източника и достоверността на обещанието за милост и благост: „Господ е пастир мой – няма да остана в нужда“ . Продължителността на тази гаранция е: „завинаги в дома Господен“. Вижте Неговата репутация: „Нито една дума не пропадна от всичките Му добри думи… Аз бързам да изпълня словото Си… Словото Ми… ще извърши волята Ми“ (3 Царе 8:56; Еремия 1:12; Исаия 55:11). Обърнете внимание на почтеността Му: „В Когото няма изменение, нито сянка от промяна… Бог, Който не лъже… Пази завета и милостта за хиляда поколения“ (Яков 1:17; Тит 1:2; Второзаконие 7:9). Забележете Неговата сила: „Защото за Бог всичко е възможно… Който може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Марк 10:27; Ефесяни 3:20). Бог ни предлага доживотна гаранция, на която можем да се доверим: „Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен“. Благостта в живота ни е, когато Бог ни дава онова, което никога не можем да заслужим сами. Милостта е, че Бог не ни дава това, което заслужаваме. Ето това е гаранция, на която можем да вярваме.

Снимката:

Успехът идва при онези, които ценят мъдростта. Тя ни помага да поддържаме „острието наточено“ в живота си, което е голямо предимство.

Spread the love