КНСБ и фонд „Проф. д-р Желязко Христов” разкриват обществена трапезария за 17 бедни в Дупница, дават им безплатен обяд

Filed under: Актуално от днес,Дупница |

 

08-01 ТОДОРКА ДАМЯНОВА 090

17 бедни, нуждаещи се от подкрепа, ще се хранят безплатно в обществена трапезария в община Дупница, която предстои да бъде разкрита. От 1 октомври 2015 г. КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” ще продължат да предоставят социалната услуга „Обществени трапезарии”, съществуваща от 15 години, съобщи председателката на КНСБ в региона Тодорка Дамянова. Всеки делничен ден потребителите ще получават безплатна храна, която включва: супа, основно ястие и хляб. За трудноподвижните и болните на легло потребители е осигурен транспорт за предоставяне на услугата по домовете със съдействието на Домашния социален патронаж.

Целта на благородната инициатива е през тежките зимни месеци да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението на територията на общините, в които са разкрити обществени трапезарии. За да получат помощта, нуждаещите се трябва да подадат необходимите документи в Регионалния съвет на КНСБ в Дупница най късно до 12:00 часа на 29.09.2015 год. Постоянно действаща комисия с представители на Регионалния съвет на КНСБ и дирекциите за социално подпомагане ще координират организацията и осъществяването на всички дейности по програмата и ще извършват подбор на потребителите, които следва да отговарят на определени условия. Право на помощта имат лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, съгласно чл. 9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност), скитащи и бездомни лица.

„Чрез разкритата обществена трапезария РС на КНСБ в Дупница ще окаже помощ и подкрепа при издръжката на хора и домакинства, чиито минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизненоважно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи. Създават се реални условия за предотвратяване на риска от глад и недохранване на уязвимите и рискови групи в общините, в които се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”, посочи Дамянова.

 

Снимка

Тодорка Дамянова

Spread the love