Съдът отряза кюстендилския затворник Бисер Манолов от 10 000 лв. обезщетение, не могъл да спи от чукането и виковете на Живко Циганина

 

 

100-04-01 biser-manolovЗатворникът Бисер Манолов, който лежи до живот в Бобов дол за убийството на сарафката Виолета Георгиева от Кюстендил, се размина с 10 000 лева. Парите той поиска по съдебен ред чрез делото си в Административния съд под Хисарлъка. Манолов, който вече със сигурност не помни броя на жалбите си, този път претендира за неимуществени вреди, причинили му гняв, безпокойство, безпомощност, безсъние, нервен срив и др., довели до влошаване на здравословното му състояние. Причината била, че неговият съсед по килия, наричан Живко Циганина, системно ритал по тръбите на стените до през нощта, но служителите не вземали отношение по въпроса. Идвали, но нищо не правели. Случвало се интензивно чукане по кофи, по парното, викане всеки ден. Надзирателите само правели забележки и после си тръгвали. Манолов дори си привикал по делото свидетели. Двама затворници обяснили пред съда, че също не могат да спят от буйствата на Живко Циганина.

Този път исковата молба на 40-годишния кюстендилец бе адресирана към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в столицата.

Съдия Иван Демиревски обаче бе категоричен, че от доказателствата по делото не се установява по безспорен начин да са настъпили неимуществени вреди, изразяващи се във вреди от “проявено виновно бездействие от страна на служители на Затвора – гр. Бобов дол” за посочения период, довели до влошаване на здравословното състояние на ищеца. Ангажираните от него доказателства не доказват по безспорен и категоричен начин неимуществените вреди да са произтекли от незаконосъобразни действия или бездействия на администрацията на Затвора – гр. Бобов дол. Показани са и докладни записки от служители на затворническата администрация, от които се вижда, че същите са реагирали на сигналите и жалбите, които са подавани във връзка с нарушаването на реда в затворническите килии, а именно вдигането на шум от останалите затворници в коридора, в който е настанен Бисер Манолов. Противно на твърденията на затворника, от съда констатират, че администрацията е реагирала на подадените жалби и сигнали.

Така в окончателното си решение магистратът от КАС Иван Демиревски отхвърли жалбата на затворника, който може да продължи съдебната битка пред по-горната инстанция в столицата.

Снимката: Бисер Манолов

Spread the love