Уважаеми клиенти,

 

CEZ-logoЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

Благоевградска област

Община Банско  

На 05.10.2015 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Банско Байкушева мура: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9; България: бл. ТП Бензиностанция; Бъндерица: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Кънчов: 10-12, 10-16, 10-19, 2, 4, 8, бл. 1, а, бл. 2, 3; Василак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гладстоун: 52; Глазне: 37б, 5, бл. F, sd, а, в, д, е, с; Гоце Делчев: 12; Граф Игнатиев: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Дамяница: 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Бележков: 5, 7, 99, бл. 1, б, гараж; Иконом К. чучулайн: 10, 12, 14, 2, 20, 22, 30, 36, 4, 6, 8, 20, бл. А, м; Илинден: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, бл. Кафе, кафе Мото, Магазин, Магазин Рпк Славянка, Ресторант, Фургон, хранителен Магазин; Кир Благо Тодев: 12, 4-10, 7, бл. 1; Лазар Герман: 11, 1, 10, 2, 4, 6, 8, бл. 1, бл. 1, апартамент, б, общ Електромер, пералня; Лазар Томов: 8; Места: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 6, 7, 8, 9; Минго Тодев: 7; Моратово езеро: бл. А, г; Одрин: 1, 2, 3, 4, 4а, 5а; Орце Попйорданов: 17; Палиго Ден: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Патриарх Евтимий: 1, 24, бл. Супермаркет; Плиска: 10, 12, 5, бл. 1, а; Предел: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 44, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8; Радон Тодев: 7, бл. 1; Рила: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 29а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 7, 9, бл. 1; Славянка: 1; Стефан Караджа: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 6, 7, 76, 8; Тодорин връх: 1; Хан Аспарух: 11, бл. В, г; Христо Смирненски: 6; Цар Симеон: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 4, 6, 8, 1, 11, 13, 19, 19-21, 3, бл. 1, а, б, ТП Бензиностанция, бл. Павилион; Явор: 1, 44, 5

На 05.10.2015 г. /12:45 – 13:00 ч./ – Банско, община Банско; 24-ти май: 1; Байкушева Мура: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9; България: 1, 22, 43, 67, бл. ТП Бензиностанция, бл. ТП Мешина; Бъндерица: 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Кънчов: 10-12, 10-16, 10-19, 2, 4, 8, бл. 1, а, бл. 2, 3; Василак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Голев: 1; Гладстоун: 52; Глазне: 37б, 5, бл. F, sd, а, в, д, е, с; Гоце Делчев: 12; Граф Игнатиев: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Дамяница: 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Бележков: 5, 7, 99, бл. 1, б, гараж; Иван Джолев: бл. Улично осветление; Иконом К. чучулайн: 10, 12, 14, 2, 20, 22, 30, 36, 4, 6, 8, 20, бл. А, м; Илинден: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, бл. Кафе, кафе Мото, Магазин, Магазин Рпк Славянка, Ресторант, Фургон, хранителен Магазин; Кир Благо Тодев: 12, 4-10, 7, бл. 1; Княз Борис I: 7; Лазар Герман: 11, 1, 10, 2, 4, 6, 8, бл. 1, бл. 1, апартамент, б, общ Електромер, пералня; Лазар Томов: 8; Места: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 6, 7, 8, 9; Местност Герачини улици: 1, бл. 1, 2, 3, алпин Лодж; Местност Забиница: бл. Жилищен Комплекс, кафе, Магазин, работилница, склад, стол, Цех, бл. Цех; Местност Рупчовец: бл. База, гатер, Дърводелски Цех, кафе, Магазин, работилница, Стопанска поСтройка, фуражомелка, бл. Стопанска поСтройка; Минго Тодев: 7; Моратово езеро: бл. А, г; Неуточнен Адрес: 1, бл. Вход Благоевград; Одрин: 1, 2, 3, 4, 4а, 5а; Орце Попйорданов: 17; Отец Стефан Камберов: 1; Палиго Ден: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Патриарх Евтимий: 1, 24, бл. Супермаркет; Плиска: 10, 12, 1, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 5, бл. 1, а, бл. ТП мостове; Предел: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 44, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8; Първа: 5; Радон Тодев: 7, бл. 1; Рила: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 29а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 6, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, бл. 1; Родопи: 14; Славянка: 1; Стефан Караджа: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 6, 7, 76, 8; Тодор Александров: 1; Тодорин връх: 1; Уста Тодор: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, бл. Магазин Моторок; Хан Аспарух: 11, бл. В, г; Христо Смирненски: 6; Цар Симеон: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 4, 6, 8, 1, 11, 13, 19, 19-21, 1, 2, 2в, 3, бл. 1, а, б, ТП Бензиностанция, бл. Обект, бл. Павилион; Явор: 1, 44, 5, 2, 4; Яне Сандански: 4

На 05.10.2015 г. /13:15 – 15:30 ч./ – гр. Банско, община Банско; България: бл. ТП Бензиностанция; Васил Кънчов: 2, 4, 8, бл. 1, а; Кир Благо Тодев: 12; Лазар Герман: 1, 10, 2, 4, 6, 8, бл. 1, апартамент, б, общ Електромер, пералня; Плиска: 10, 12, бл. 1, а; Цар Симеон: 1, 11, 13, 19, 19-21, бл. 1, а, б, ТП Бензиностанция

На 06.10.2015 г. /09:00 – 09:15 ч./ – добринище, община Банско; 9ти септември: 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 99, 1, 13, 15; Адам Трънка: 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Алеко Константинов: 4, 6; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 53, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 2, 3, 9; Атанас Попадийн: 1, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 32, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99; Бор: 2, 4; Бъндерица: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ванюша Валчук: 10, 16, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 9; Васил Коларов: 14; Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 6, 8, 99, 15, 23; Вела Пеева: 5; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 6, 7, 9, 4; Георги Димитров: 10, 13, 21, 39, 4, 14, 19, 20, 7, 21, 24, 40, 42, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 9, 99, 21, 99, 39; Георги Темелков: 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55; Гоце Делчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 8, 9, 99, 7; Григор Мацин: 1, 5; Григор Пърличев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 А, 99, 99; Даме Груев: 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99; Десилица: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 3, 99; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 17; Еделвайс: 1, 2, 3, 5, 7; Елин Пелин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 60, 7, 8; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 7, 8, 9, 12; Иван Галчев: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 99, 1, 15, 6; Иван Козарев: 17; Иван Попов Деницин: 10, 2, 4, 6, 8, 9, 99; Кирил и Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 7; Крушево: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 7, 9; Ленин: 4; Лиляна Димитрова: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Любен Каравелов: 1, 11, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99, 1, 2; Македония: 1, 2; Места: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 99, 5; Митко Палаузов: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 99, 12; Москва: 99; Незнаен Воин: 2; Неофит Рилски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Никола Парапунов: 1, 11, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Опълченска: 1, 3, 5; Освобождение: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 9, 99, 27; Охрид: 10, 12, 14, 2, 6, 8, 99, 3; Паисий Хилендарски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 6, 9, 99, 1, 10, 2, 26, 3, 4, 5, 99; Петко Р. славейков: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 7; Петър Галчев: 10, 11, 13, 13а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 99, 13а; Пирин: 10, 19, 8, 1, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Попово Езеро: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 9; Първи май: 1, 10, 11, 6, 8, 1, 2, 5, 7, 9; Софроний: 10, 1, 2, 4, 5; Тодор Каблешков: 26, 99; Търговска: 17, 6; Хан Аспарух: 1, 10, 13, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 200, 21, 22, 23, 24, 26, 4, 8, 2, 4, 6; Хан Крум: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 4; Христо Смирненски: 11, 2, 20, 8, 9, 1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 9, 99; Цар Самуил: 10, 12, 2, 4; Цар Симеон: 6, 8; Чобан Бойчо: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 3, 4, 8, 8; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 11, 13, 15, 7, 9, 1, 12, 4, 7; Яне Сандански: 1, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 99, 33; Разлог; Братя Каназиреви: 32, 34; Братя Кулини: 16, 18; Войнишка: 11; Екзарх Йосиф: 13; Св. св. Кирил и Методий: 128

За периода 06-09.10.2015 г. /08:45 – 12:30 ч./ – гр. Добринище; Адам Трънка: 32; Атанас Попадийн: 30; Георги Димитров: 21; Иван Козарев: 4; Местност Гоце Делчев: бл. Бунгало, Жилище, Жилище-бунгала, лифт Хижа Гоце Делчев, хижа Гоце Делчев, бл. Лагер-мучарата, бл. Лифт; Местност Лаговете: 79, бл. Вила, бл. Вила, Жилище, каравана, клуб; Неуточнен Адрес: бл. Хижа Безбог; Тодор Каблешков: 99; Хан Аспарух: 27, 7; Местност Без Бог; хижа Без Бог; хижа Гоце Делчев

На 06.10.2015 г. /09:30 – 15:45 ч./ – гр. Банско, община Банско; Неуточнен Адрес: бл. Местн. Белия Кръст; добринище, община Банско; Адам Трънка: 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Алеко Константинов: 4, 6; Александър Стамболийски: 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55; Атанас Попадийн: 1, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 32, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Бъндерица: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Априлов: 5; Васил Коларов: 14; Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 6, 8, 99; Георги Бенковски: 4; Георги Димитров: 14, 19, 20, 7, 39; Георги Темелков: 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55; Григор Пърличев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 А, 99, 99; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8; Еделвайс: 1, 2, 3, 5, 7; Елин Пелин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 60, 7, 8; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 7, 8, 9; Иван Галчев: 1, 15, 6; Иван Козарев: 17; Иван Попов Деницин: 10, 2, 4, 6, 8, 9, 99; Крушево: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 7, 9; Лиляна Димитрова: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Любен Каравелов: 1, 2; Места: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 99; Митко Палаузов: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 99; Незнаен Воин: 2; Опълченска: 1, 3, 5; Освобождение: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 9, 99; Паисий Хилендарски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 6, 9, 99, 1, 10, 2, 26, 3, 4, 5, 99; Петко Р. славейков: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 7; Петър Галчев: 13а; Попово Езеро: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 9; Първи май: 1, 10, 11, 6, 8; Софроний: 1, 2, 4, 5; Тодор Каблешков: 99; Хан Аспарух: 2, 4, 6; Христо Ботев: 13; Христо Смирненски: 1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 9, 99; Чобан Бойчо: 8; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 11, 13, 15, 7, 9; Яне Сандански: 1, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 99; Разлог; Св. св. кирил и Методий: 128

На 06.10.2015 г. /16:00 – 16:15 ч./ – Банско, община Банско; Неуточнен Адрес: бл. Местн. Белия Кръст; Стефан Стамболов: 26; Тодор Александров: 12; Цар Симеон: 18; добринище, община Банско; 9ти септември: 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 99, 1, 13, 15; Адам Трънка: 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Алеко Константинов: 4, 6; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 53, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 2, 3, 9; Атанас Попадиин: 1, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 32, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99; Бор: 2, 4; Бъндерица: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ванюша Валчук: 10, 16, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 9; Васил Коларов: 14; Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 6, 8, 99, 15, 23; Вела Пеева: 5; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 6, 7, 9, 4; Георги Димитров: 10, 13, 21, 39, 4, 14, 19, 20, 7, 21, 24, 40, 42, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 9, 99, 21, 99, 39; Георги Темелков: 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55; Гоце Делчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 8, 9, 99, 7; Григор Мацин: 1, 5; Григор Пърличев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 А, 99, 99; Даме Груев: 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99; Десилица: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 3, 99; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 17; Еделвайс: 1, 2, 3, 5, 7; Елин Пелин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 60, 7, 8; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 7, 8, 9, 12; Иван Галчев: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 99, 1, 15, 6; Иван Козарев: 17; Иван Попов Деницин: 10, 2, 4, 6, 8, 9, 99; Кирил и Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 7; Крушево: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 7, 9; Ленин: 4; Лиляна Димитрова: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Любен Каравелов: 1, 11, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99, 1, 2; Македония: 1, 2; Места: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 99, 5; Митко Палаузов: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 99, 12; Москва: 99; Незнаен Воин: 2; Неофит Рилски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Никола Парапунов: 1, 11, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Опълченска: 1, 3, 5; Освобождение: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 9, 99, 27; Охрид: 10, 12, 14, 2, 6, 8, 99, 3; Паисий Хилендарски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 6, 9, 99, 1, 10, 2, 26, 3, 4, 5, 99; Петко Р. славейков: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 7; Петър Галчев: 10, 11, 13, 13а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 99, 13а; Пирин: 10, 19, 8, 1, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Попово Езеро: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 9; Първи май: 1, 10, 11, 6, 8, 1, 2, 5, 7, 9; Софроний: 10, 1, 2, 4, 5; Тодор Каблешков: 26, 99; Търговска: 17, 6; Хан Аспарух: 1, 10, 13, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 200, 21, 22, 23, 24, 26, 4, 8, 2, 4, 6; Хан Крум: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 4; Христо Смирненски: 11, 2, 20, 8, 9, 1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 9, 99; Цар Самуил: 10, 12, 2, 4; Цар Симеон: 6, 8; Чобан Бойчо: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 3, 4, 8, 8; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 11, 13, 15, 7, 9, 1, 12, 4, 7; Яне Сандански: 1, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 99, 33; Разлог; Братя Каназиреви: 32, 34; Братя Кулини: 16, 18; Войнишка: 11; Екзарх Йосиф: 13; Св. св. кирил и Методий: 128

На 06.10.2015 г. /09:15 – 09:30 ч./ – КраткоВреманни прекъсвания на напрежението за направа на оперативни превключвания в следните райони: Банско; Патриарх Евтимий: 4; Райна Княгиня: 4; добринище; Арсо Пандурски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Борис Парапунов: 4, 6; Гарата: 1, 3, 5, бл. Апартамент; Георги Темелков: 15, 8; Георги. с. Раковски: 1, 2, 3, 4, 5; Незнаен Воин: 1, 4, 6, 8, бл. Комплектен Трафопост Ктп 2х630; Партизанска: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99; Тодор Каблешков: 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 4, 99; Цар Симеон: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 99

На 06.10.2015 г. /15:45 – 16:15 ч./ – КраткоВреманни прекъсвания на напрежението за направа на оперативни превключвания в следните райони: Банско; Патриарх Евтимий: 4; Райна Княгиня: 4; добринище; Арсо Пандурски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Борис Парапунов: 4, 6; Гарата: 1, 3, 5, бл. Апартамент; Георги Темелков: 15, 8; Георги. с. Раковски: 1, 2, 3, 4, 5; Незнаен Воин: 1, 4, 6, 8, бл. Комплектен Трафопост Ктп 2х630; Партизанска: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99; Тодор Каблешков: 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 4, 99; Цар Симеон: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 99

Община Благоевград  

За периода 05-09.10.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  с. селище

За периода 05-09.10.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Местността Чукарски рид: бл. СКЗ Бучино, Стопанска поСтройка

На 05.10.2015 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Грамада: бл. Складова База-Временно Ст-во“; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, Жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингинговаполяна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. Жилище

На 05.10.2015 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, Жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско дере: бл. Жилище; Местност Мингинговаполяна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. жилище

На 05.10.2015 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Грамада: бл. Складова База-Временно Ст-во“; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингинговаполяна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. Жилище

На 05.10.2015 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Кратковременни прекъсваня за следните адреси; Христо Смирненски: 9, 11, 13, 15, 17, 19; Цанко Церковски: 11

На 05.10.2015 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Благоевград Васил Левски: 3; Даме Груев: 20, 28; Джеймс Баучер: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Крали Марко: 8; Крушево: 10, 18, 2, 4, 8; Полковник Димов: 21, 23, 27, 3, 4; Тодор Александров: 47, 49, 56

На 05.10.2015 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

На 05.10.2015 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

За периода 05-09.10.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горно Хърсово Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Къща

За периода 05-09.10.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  с. Церово

За периода 05-09.10.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Местност Бодрост: бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, СТанция; Местност добро Поле: бл. Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингинговаполяна: бл. Вила, Жилище; Местност Септемврийче: бл. Жилище

На 05.10.2015 г. /10:15 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Антон Чехов: 1; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща

На 06.10.2015 г. /08:15 – 10:00 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Грамада: бл. Складова База-Временно Ст-во“; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, Жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингингова поляна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. Жилище

На 06.10.2015 г. /10:15 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, Жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингингова поляна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. Жилище

На 06.10.2015 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов: 1; Бодрост: 1; Грамада: бл. Складова База-Временно Ст-во“; Даме Груев: 40; Еленово: 41; Иван Михайлов: 52; Местност Бодрост: бл. База, комплекс, бл. Бар, Вила, Вила Близнак, Вилна сграда, Екоцентър, Еколенд и за обикаля, Жилище, Кооперация, станция, бл. Вила, Жилище, станция, бл. Жилище, ТП, бл. Станция; Местност добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, гор. с-во, Жилище, бл. Гор. с-во, бл. Жилище; Местност Здравец: бл. Вила, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингинговаполяна: бл. Вила, Жилище, бл. Жилище; Местност септемврийче: бл. Вила, Вилна сграда, Жилище, бл. Жилище; Славово: бл. Фирма; Струма: бл. Жилище

На 06.10.2015 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

На 06.10.2015 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Антон Чехов: 1; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща

На 06.10.2015 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

На 06.10.2015 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Благоевград Кратковременни прекъсвания за следните адреси; ул. Митрополит Борис № 23; Георче Петров № 7; Тодор Александров № 39, 43; Стефан Стамболов № 8

На 06.10.2015 г. /11:30 – 13:30 ч./ – Благоевград Вардар: 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; Освобождение: бл. Едноф. Къща – Врем. Стр; Шар планина: 45

На 06.10.2015 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Благоевград Васил Левски: 3, 7; Даме Груев: 1, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 22Б, 26, 28, 7, 9, бл. ОФИС; Джеймс Баучер: 1, 17, 4, 6; Крушево: 12, 14, 16, 18, 2, 3, 6; Радовиш: 1, 2

На 07.10.2015 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Благоевград Кратковременни прекъсваня за следните адреси; Пере Тошев: 5, 7, 6, 9; Крали Марко № 1

На 08.10.2015 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Благоевград Кратковременни прекъсваня за следните адреси; Тодор Александров: 3, 41; Васил Коритаров№ 1, 2, 3, 4

На 08.10.2015 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

На 08.10.2015 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград Махала Брезово: бл. Жилище, бл. Къща; Месност Демирево: бл. Жилище, бл. Къща; Местност Широканска: бл. Стопанска сграда; Благоевград; Ангел Кънчев: 3; Антон Чехов: 1; Костур: 2; Местност Баларбаши: 1а, 26, 30, 68; Цар Борис I: 25; Горно Хърсово; Махала Буровци: бл. Къща; Махала Горни Двояци: бл. Къща; Махала Долни Двояци: бл. Къща; Махала Михтарци: бл. Къща; Махала Мъртвако: бл. Къща; Махала Новоселци: бл. Къща; Махала Панчовци: бл. Жилище, Къща, помпа за Напояване, бл. Къща; Махала Пържово: бл. Къща; Махала Стойковци: бл. Къща; Махала Тачовци: бл. Къща; Махала Шоповци: бл. Къща; Дъбрава, Общ. Благоевград; Местност Мучова Чука: бл. Осв. на Мини Фут. игрище; Местност Ръженици: бл. Вила

На 09.10.2015 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Кратковременни прекъсваня за следните адреси; Пере Тошев: 11, 12, 13, 14, 15, 16; Тодор Александров: 23, 25, 35; Трайчо Китанчев: 4

Община Гоце Делчев  

На 06.10.2015 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев Бабуна: 1, 10, 10 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мидия: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32; Полковник Борис Дрангов: 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; Серес: 5; Стражин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Страцин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Струга: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

На 06.10.2015 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ улици: Стражин, Страцин, Бабуна, Мидия, за воя на черна

На 07.10.2015 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Дебрен Втора: 5; Двадесет и Осма: 3; Двадесет и Пета: 8, 9; Двадесет и Трета: 44; Двадесет и Четвърта: 24, 6, 7; Двадесета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Девета: 1, 15; Деветнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Десета: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 5, 7, 9; Единадесета: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 4, 6, 8; Осма: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета: 5; Първа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 2; Трета: 10, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Тринадесета: 1, 2, 26, 3; Четвърта: 16; Четиринадесета: 6; Шеста: 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Шестнадесета: 1, 3

На 07.10.2015 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Копривлен Александър Стаболийски: 1, 14, 2, 3, 5, 6, 8; Атанас Тешовски: 1, 10, 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев: 14; Граничар: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Драма: 24, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84; Здравец: 1, 2, 5; Изгрев: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8; Илинден: 10, 14, 20, 4, 6, 8; Младост: 1, 24, 3, 4, 6; Парка: 1, 4, 7, 9; Петър Берон: 28, 30; Първи май: 5; Свети Димитър: 7; Стопански двор: бл. Времянка, склад; Тодор Паница: 2, 4; Христо Ботев: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 4, 5, 6, 8; Цар Калоян: 1; Цар Симеон: 2, 21, 23, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 1, 2, 3, 5, 8; Яне Сандански: 10

За периода 07-08.10.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  с. Парил – в края на работния ден ел. захранването ще бъде възстановено

Община Кресна  

На 05.10.2015 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в следните райони: долна Градешница; Втора: 50; Кресна; Александър Македонски: 1; Вардар: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 20, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 1, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 9; Васил Левски: 1, 10, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 8, 9; Влахински езера: 15, 17, 18, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 32, 4; Гоце Делчев: 10, 12, 14, 16, 18, 4, 4а, 6, 8; Даме Груев: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8, 1, 28, 3, бл. Казан; Детелина: 4, 6; Еделвайс: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Изида: 1, 2; Илинден: 10, 12, 3, 5, 7, 8, 8; Люти връх: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Македония: 1, 10, 12, 120, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52; Малешевска: 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 37, 7, 8, 9; Моравска: 1, 13, 3, 5, 7, 9; Огражден: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Олимпия: 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 4, 5, 7, 8, 9; Пейо К. Яворов: 1, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Перун: 16, 18, 20, 22, 27, 29, 31; Пирин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирински Бор: 11, 12, 13, 15, 30, 34, 9; Рила: 10, 12, 4, 6, 8; Спартак: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 7, 7а, 8, 9; Струма: 1, 17; Теменуга: 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Трети Март: 1, 10, 10а, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 5; Чинарите: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 8; Ягода: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Яне Сандански: 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9; Сандански; Грамос: 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 05.10.2015 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в следните райони: долна Градешница; Втора: 50; Кресна; Александър Македонски: 1; Вардар: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 20, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 1, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 9; Васил Левски: 1, 10, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 8, 9; Влахински езера: 15, 17, 18, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 32, 4; Гоце Делчев: 10, 12, 14, 16, 18, 4, 4а, 6, 8; Даме Груев: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8, 1, 28, 3, бл. Казан; Детелина: 4, 6; Еделвайс: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Изида: 1, 2; Илинден: 10, 12, 3, 5, 7, 8, 8; Люти връх: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Македония: 1, 10, 12, 120, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52; Малешевска: 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 37, 7, 8, 9; Моравска: 1, 13, 3, 5, 7, 9; Огражден: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Олимпия: 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 4, 5, 7, 8, 9; Пейо К. Яворов: 1, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Перун: 16, 18, 20, 22, 27, 29, 31; Пирин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирински Бор: 11, 12, 13, 15, 30, 34, 9; Рила: 10, 12, 4, 6, 8; Спартак: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 7, 7а, 8, 9; Струма: 1, 17; Теменуга: 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Трети Март: 1, 10, 10а, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 5; Чинарите: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 8; Ягода: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Яне Сандански: 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9; Сандански; Грамос: 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Разлог  

На 05.10.2015 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Разлог, община Разлог; Баница: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Даме Груев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 5, 7, 8, 9, бл. КАРАВАНА; Иларион Макариополски: 39, 51, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75; Каракьой: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черна Река: 1, 11, 13, 15, 23, 3, 5, 7, 9

На 09.10.2015 г. /09:15 – 09:30 ч./ – Бачево, община Разлог; 23-ти септември: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Александър Стамболийски: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 120, 4, 64, 66, 68, 72, 74, 93, 95, 97, 99, 109, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 73, 8, 9, 99, 3, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 87, 89, 91; Асен Лагадинов: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 9; Атанас Попстоянов: 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Васил Левски: 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 13, 18; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 6, 7, 92; Георги Димитров: 100, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 17, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 96, 98, 101, 51, 72, 106, 107, 109, 116, 120, 88, 91, 93, 95, 97, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 5, 6, 9, 1, 104, 12, 14, 16, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 84, 86, 81, бл. 1, 2, 4, 5; Гоце Делчев: 1, 4, 6, 7, 9; Димитър Благоев: 1, 11, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 5, 51, 53, 57, 7, 8, 9, 1, 30, 41; Димо Хаджидимов: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2; Иван Вазов: 1, 1, 2, 4, 6, 8; Кирил и Методи: 11, 13, 5, 7, 9, 2, 3; Костадин Катранджиев: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Кръстю Стойчев: 1, 3, 4, 6, 7, 8; Людмила Живкова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 9, 13; Местност Перивол: бл. Вила, Вила ДЛС, обро, помпа, Рибарник, бл. Грамадите, овчарник Грамадите; Местност Раждавец: бл. Вила; Неофит Рилски: 10, 11, 12, 2, 7, 8; Неуточнен Адрес: бл. Детска Ясла, поща, сграда Стадиона, цдг; Никола Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никола Парапунов: 1, 3, 5, 6, 7, 21; Оборище: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 4, 5, 6, 79, 8, 88; Паисий Хилендарски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Панайот Волов: 2; Партизанска: 10, 2, 5, 6, 7, 8, 6, 9; Пейо К. Яворов: 1, 10, 12, 4, 6, 8; Пенчо Славейков: 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 5, 7, 8, 6; Петър Прангов: 1, 3, 5, 7, 8, 9; Пирин: 1, 11, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Рила: 16, 19, 23, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 25, 29, 33, 34, 35; Тодор Каблешков: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 99; Тримата Ятака: 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 9; Шипка: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Яне Сандански: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Горно Драглище; Двадесета: 5; Осма: 22; Разлог; Вихрен: 511; Местност Бетоловото: бл. сграда; Местност Извора: бл. Вила; Местност Катарино: 1, бл. Вила, бл. Вила, Временно Строителство, горски Пункт Длс, овчарник; Местност Кошольовото: бл. Вила; Местност Перивол: бл. Разсадник Длс; Якоруда; Цар Борис III/Георги Димитр: 248

На 09.10.2015 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Бачево, община Разлог; 23-ти септември: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Александър Стамболийски: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 120, 4, 64, 66, 68, 72, 74, 93, 95, 97, 99, 109, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 73, 8, 9, 99, 3, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 87, 89, 91; Асен Лагадинов: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 9; Атанас Попстоянов: 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Васил Левски: 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 13, 18; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 6, 7, 92; Георги Димитров: 100, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 17, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 96, 98, 101, 51, 72, 106, 107, 109, 116, 120, 88, 91, 93, 95, 97, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 5, 6, 9, 1, 104, 12, 14, 16, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 84, 86, 81, бл. 1, 2, 4, 5; Гоце Делчев: 1, 4, 6, 7, 9; Димитър Благоев: 1, 11, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 5, 51, 53, 57, 7, 8, 9, 1, 30, 41; Димо Хаджидимов: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2; Иван Вазов: 1, 1, 2, 4, 6, 8; Кирил и Методи: 11, 13, 5, 7, 9, 2, 3; Костадин Катранджиев: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Кръстю Стойчев: 1, 3, 4, 6, 7, 8; Людмила Живкова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 9, 13; Местност Перивол: бл. Вила, Вила Длс, обро, помпа, Рибарник, бл. Грамадите, овчарник-грамадите; Местност Раждавец: бл. Вила; Неофит Рилски: 10, 11, 12, 2, 7, 8; Неуточнен Адрес: бл. Детска Ясла, поща, сграда Стадиона, цдг; Никола Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никола Парапунов: 1, 3, 5, 6, 7, 21; Оборище: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 4, 5, 6, 79, 8, 88; Паисий Хилендарски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Панайот Волов: 2; Партизанска: 10, 2, 5, 6, 7, 8, 6, 9; Пейо К. Яворов: 1, 10, 12, 4, 6, 8; Пенчо Славейков: 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 5, 7, 8, 6; Петър Прангов: 1, 3, 5, 7, 8, 9; Пирин: 1, 11, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Рила: 16, 19, 23, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 25, 29, 33, 34, 35; Тодор Каблешков: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 99; Тримата Ятака: 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 9; Шипка: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Яне Сандански: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Горно Драглище; Двадесета: 5; Осма: 22; Разлог; Вихрен: 511; Местност Бетоловото: бл. сграда; Местност Извора: бл. Вила; Местност Катарино: 1, бл. Вила, бл. Вила, Временно Строителство, горски Пункт Длс, овчарник; Местност Кошольовото: бл. Вила; Местност Перивол: бл. Разсадник Длс; Якоруда; Цар Борис III/Георги Димитр: 248

На 09.10.2015 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Бачево, община Разлог Местност Перивол: бл. Вила, Вила Длс, обро, помпа, Рибарник; Местонст Перивол-Вилна Зона; ВЕЦ Гарваница

Община Сандански  

На 05.10.2015 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Скаптопара: 20; Кърланово; Реката: бл. Времянка за Жс; Левуново; Стефан Караджа: 14; Рожен; По Плана на Срожен Общ. сандански: бл. семеен хотел с Механа; Сандански; Асен ХаджиВасилев: 9; Пейо К. Яворов: 2; Роженски манастир: 1; Склаве; 7-ми Конгрес: 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 61, 63, 65, 75, 1, 18, 20, 24, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 1, 3, 37, 39, 41, 43, 45; Асен Лагадинов: 1, 2, 4, 6; Веселин Бабалеев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 53, 6, 7, 8, 9, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37; Георги Бенковски: 1, 10, 12, 2, 3, 4; Гоце Делчев: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 55, 6, 7, 8, 9, 1, 33, 36, 40, 46, 57, 59, 61, 63, 65, бл. Фтец Дига Консулт; Илинден: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33; Климент Охридски: 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 8, 9; Комсомолска: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Лале: 1, 3, 5; Марица: 1, 10, 12, 14, 16, 28, 3, 30, 6, 8, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Местност Панаира: бл. База, полигон; Местност Стопански двор: бл. Авторемонтна Работилница, офис; Митко Палаузов: 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8; Никола Вапцаров: 10, 2, 4, 6, 8; Никола Лазаров: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 7, 8, 9, 11, 2, 4, 6; Отец Паисий: 1, 3, 4, 5, 7, 9; Партизанска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 34, 43, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61; Пирин: 1, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3; Първи май: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 61, 8, 9, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, бл. Поща; Соколова Скала: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 4; Черно Море: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9

На 05.10.2015 г. /09:30 – 15:30 ч./ – с. Зорница Благоевград; Скаптопара: 20

На 05.10.2015 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Скаптопара: 20; Кърланово; Реката: бл. Времянка за Жс; Левуново; Стефан Караджа: 14; Рожен; По Плана на Срожен Общ. сандански: бл. Семеен Хотел с Механа; Сандански; Асен ХаджиВасилев: 9; Пейо К. Яворов: 2; Роженски манастир: 1; Склаве; 7-ми Конгрес: 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 61, 63, 65, 75, 1, 18, 20, 24, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 1, 3, 37, 39, 41, 43, 45; Асен Лагадинов: 1, 2, 4, 6; Веселин Бабалеев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 53, 6, 7, 8, 9, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37; Георги Бенковски: 1, 10, 12, 2, 3, 4; Гоце Делчев: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 55, 6, 7, 8, 9, 1, 33, 36, 40, 46, 57, 59, 61, 63, 65, бл. Фтец Дига Консулт; Илинден: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33; Климент Охридски: 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 8, 9; Комсомолска: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Лале: 1, 3, 5; Марица: 1, 10, 12, 14, 16, 28, 3, 30, 6, 8, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Местност Панаира: бл. База, полигон; Местност Стопански двор: бл. Авторемонтна Работилница, офис; Митко Палаузов: 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8; Никола Вапцаров: 10, 2, 4, 6, 8; Никола Лазаров: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 7, 8, 9, 11, 2, 4, 6; Отец Паисий: 1, 3, 4, 5, 7, 9; Партизанска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 34, 43, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61; Пирин: 1, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3; Първи май: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 61, 8, 9, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, бл. Поща; Соколова Скала: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 4; Черно Море: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9

На 05.10.2015 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански Берово: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Талев: 8; Иван Вазов: 1, 1-А; Свобода: 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Юрий Гагарин: 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

На 05.10.2015 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  с. Джигурово

На 05.10.2015 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  с. Джигурово

На 06.10.2015 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански Божин Димов: 1, 3, 4, 5; Васил Кънчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Македония: 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69; Мара Бунева: 1, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 8; Свети Георги: 11, 13, 5, 7, 9; Свобода: 14; Св. св. Кирил и Методи: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8; Стою Хаджиев: 5; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Асен: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 07.10.2015 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански Божин Димов: 1, 3, 4, 5; Васил Кънчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Македония: 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69; Мара Бунева: 1, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 8; Свети Георги: 11, 13, 5, 7, 9; Свобода: 14; Св. св. Кирил и Методи: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8; Стою Хаджиев: 5; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Асен: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 08.10.2015 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански местност Чинар Куши: бл. жилище; р-н Пътя на Хидрострой: 1, 10, 2, 4, 6, бл. Ресторант Чевермето; Св. св. Козма и Дамян: 42

На 09.10.2015 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански Димитър Икономов: 10, 4, 5, 6, 7, 8; Надежда: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 6, 8, 9; Пирин: 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 167, 169; Свобода: 14; Св. св. Козма и Дамян: 19, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56; Хаджи Димитър: 10, 5, 6, 7, 8; Шипка: 14, 14А, 8, 9

На 09.10.2015 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Левуново Беласица: 1, 3, 6, 7, 8; Вихрен: 3, 4, 6, 8; Георги Сава Раковски: 1, 3, 7; Гоце Делчев: 4, 8; Девети май: 1, 3, 7; Дружба: 1, 2, 3, 4, 5; Изгрев: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 8, 9, 1, 5; Йорданка Николова: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кочо Лютата: 4; Местност Стопански двор: бл. Казан, бл. сграда, бл. Цех; Неуточнен Адрес: ?; Октомври: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8; Орловец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Осми Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий: 1, 2, 3, 4, 6; Пирин: 10, 11, 2, 6, 9; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41; Цар Самуил: 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Яне Сандански: 1; Сандански; Местност Друма: ,

На 09.10.2015 г. /11:00 – 11:30 ч./ – Катунци Ангел Кънчев: 1, 4; Асен Лагадинов: 1, 4, 20, 7; Атанас за йков: 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Бельовска Комуна: 10, 7, 9; Бистрица: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Васил Левски: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 9, 16; Георги Козепов: 1, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Георги Сава Раковски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Гоце Делчев: 12, 15, 1, 3; Гьорче Петров: 3; Даме Груев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кочо Честименски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Любен Каравелов: 1, 20; М. раздол: бл. Птицеферма; Неуточнен Адрес: бл. Поща; Никола Калъпчиев: 15; Пейо К. Яворов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 8, 22, 3, 5; Стадиона: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27, 34, 36; Стойо Хаджиев: 10, 2; Стоян Гущеров: 2, 5; Таската Врански: 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 8; Юри Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Яне Сандански: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 16; Левуново; Беласица: 1, 3, 6, 7, 8; Вихрен: 3, 4, 6, 8; Георги Сава Раковски: 1, 3, 7; Главен Път Е-79: бл. Автобаза, бл. Бензиностанция; Гоце Делчев: 4, 8; Девети май: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9, 1, 3, 7; Дружба: 1, 2, 3, 4, 5; Иван Козарев: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9; Изгрев: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 8, 9, 1, 5, 2, 3, 4, 6; Йорданка Николова: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методий: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Лютата: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 4, бл. Поща; Лавеле: 1, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Стопански двор: бл. Казан, бл. сграда, бл. Цех; Неуточнен Адрес: ?; Никола Вапцаров: 1, 11, 13, 18, 20, 3, 5, 8, 9; Октомври: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8; Орловец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Осми Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий: 1, 2, 3, 4, 6; Пирин: 10, 10, 11, 2, 6, 9; Победа: 2, 3, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 2, 30, 32, 4, 6; Струма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 6, 7, 8; Цар Самуил: 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Чавдарци: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6; Черно Море: 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5; Шейново: 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7; Шипка: 1, 10, 2, 4, 5, 6; Яне Сандански: 1; Ново Делчево; Георги Кирков: 5; Местност Кантона: бл. Рибарник, бл. Ферма; Петрово, Общ. Сандански; Местност Извора: бл. Хижа; Сандански; Александър Буйнов: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25; Асен ХаджиВасилев: 1, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Кънчев: 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Горно Броди: 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 7; Димо Хаджидимов: 2; Захари Стоянов: 13, 18; Иван Рилски: 1, 3, 5, 7; Кочо Честименски: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8; Местност Друма: бл. Магазин с Кафене и Складова Ч; Местност Паркова Зона: бл. Интернат, станция, фсмп; Местност Соколовец: бл. Обект; Никола Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Карев: 1, 2, 3, 5, 7; Свобода: 13, 14, 14, 18; Св. св. Кирил и Методи: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; Св. св. Козма и Дамян: 2, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, бл. ТотоПункт; Стою Хаджиев: 1, 2, 3; Струга: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Паница: 11, 13; Хаджи Димитър: 1; Христо Ботев: 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Цар Иван Асен: 1; Цар Самуил: 1; Чудомир Кантарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 2, 4; Хърсово, Общ. Сандански; Беговаполяна: бл. Фургон

На 09.10.2015 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Катунци Ангел Кънчев: 1, 4; Асен Лагадинов: 1, 4, 20, 7; Атанас Зайков: 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Бельовска Комуна: 10, 7, 9; Бистрица: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Васил Левски: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 9, 16; Георги Козепов: 1, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Георги Сава Раковски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Гоце Делчев: 12, 15, 1, 3; Гьорче Петров: 3; Даме Груев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кочо Честименски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Любен Каравелов: 1, 20; М. раздол: бл. Птицеферма; Неуточнен Адрес: бл. Поща; Никола Калъпчиев: 15; Пейо К. Яворов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 8, 22, 3, 5; Стадиона: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27, 34, 36; Стойо Хаджиев: 10, 2; Стоян Гущеров: 2, 5; Таската Врански: 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 8; Юри Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Яне Сандански: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 16; Левуново; Беласица: 1, 3, 6, 7, 8; Вихрен: 3, 4, 6, 8; Георги Сава Раковски: 1, 3, 7; Главен Път Е-79: бл. Автобаза, бл. Бензиностанция; Гоце Делчев: 4, 8; Девети май: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9, 1, 3, 7; Дружба: 1, 2, 3, 4, 5; Иван Козарев: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9; Изгрев: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 8, 9, 1, 5, 2, 3, 4, 6; Йорданка Николова: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методий: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Лютата: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 4, бл. Поща; Лавеле: 1, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Стопански двор: бл. Казан, бл. сграда, бл. Цех; Неуточнен Адрес: ?; Никола Вапцаров: 1, 11, 13, 18, 20, 3, 5, 8, 9; Октомври: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8; Орловец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Осми Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий: 1, 2, 3, 4, 6; Пирин: 10, 10, 11, 2, 6, 9; Победа: 2, 3, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 2, 30, 32, 4, 6; Струма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 6, 7, 8; Цар Самуил: 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Чавдарци: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6; Черно Море: 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5; Шейново: 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7; Шипка: 1, 10, 2, 4, 5, 6; Яне Сандански: 1; Ново Делчево; Георги Кирков: 5; Местност Кантона: бл. Рибарник, бл. Ферма; Петрово, Общ. Сандански; Местност Извора: бл. Хижа; Сандански; Александър Буйнов: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25; Асен ХаджиВасилев: 1, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Кънчев: 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Горно Броди: 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 7; Димо Хаджидимов: 2; Захари Стоянов: 13, 18; Иван Рилски: 1, 3, 5, 7; Кочо Чистименски: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8; Местност Друма: бл. Магазин с Кафене и Складова Ч; Местност Паркова Зона: бл. Интернат, станция, фсмп; Местност Соколовец: бл. Обект; Никола Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Карев: 1, 2, 3, 5, 7; Свобода: 13, 14, 14, 18; Св. св. Кирил и Методи: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; Св. св. Козма и Дамян: 2, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, бл. Тотопункт; Стою Хаджиев: 1, 2, 3; Струга: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Паница: 11, 13; Хаджи Димитър: 1; Христо Ботев: 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Цар Иван Асен: 1; Цар Самуил: 1; Чудомир Кантарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 6, 8; Юрий Гагарин: 2, 4; Хърсово, Общ. Сандански; Бегова поляна: бл. Фургон

Община Сатовча  

На 06.10.2015 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  с. Долен, общ. Сатовча ТП1 Долен, ТП Гатер Долен и ТП Сливница

На 06.10.2015 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в следните райони: Плетена; М. Горна: 1, 1, 2, бл. Бар, Временно С-во, Къща, медицинска Служба, офис, работилница, фуражомелка, читалище, бл. Къща, медицинска Служба, сладкарница, Цех, бл. Къща, работилница, бл. Къща, Фурна; М. долна: бл. Бар, Магазин, работилница, бл. Времянка, джамия, магазин, работилница, Фурна, бл. Лекарски кабинет, офис, фуражомелка; М. за бърдо: 1, бл. Бар, кафе-аперитив, Къща, Магазин, офис, работилница, фуражомелка, Цех, бл. Къща, бл. Магазин, училище; Неуточнен адрес: бл. Магазин, бл. Поща; Сатовча; Местност Стайков дол: бл. Имот 000635; Тодор Шопов: 47

На 06.10.2015 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в следните райони: Плетена; М. Горна: 1, 1, 2, бл. Бар, Временно С-во, Къща, медицинска Служба, офис, работилница, фуражомелка, читалище, бл. Къща, медицинска Служба, сладкарница, Цех, бл. Къща, работилница, бл. Къща, Фурна; М. долна: бл. Бар, Магазин, работилница, бл. Времянка, джамия, Магазин, работилница, Фурна, бл. Лекарски Кабинет, офис, фуражомелка; М. за бърдо: 1, бл. Бар, кафе-аперитив, Къща, Магазин, офис, работилница, фуражомелка, Цех, бл. Къща, бл. Магазин, училище; Неуточнен Адрес: бл. Магазин, бл. Поща; Сатовча; Местност Стайков дол: бл. Имот 000635; Тодор Шопов: 47

Община Якоруда  

На 07.10.2015 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево; с. Смолево; с. Бел Камен; с. Конарско; с. Бунцево; с. Биковци; с. Черна места

На 07.10.2015 г. /16:15 – 16:30 ч./ – гр. Якоруда, община Якоруда; Васил Левски: бл. Изход Юндола; Витоша: 27; Местност Трещеник: бл. Вила; Ореховица: 34; Трещеник: 2, 72, бл. Цех; Цар Борис III/Георги Димитр: 44; Черковна/9 септември/: 1, бл. Вила; Четвърта /г. бицин/: 7, бл. Вила; Яворов: 2; Якорущица: 100

На 07.10.2015 г. /09:00 – 09:15 ч./ – гр. Якоруда, община Якоруда; Васил Левски: бл. Изход Юндола; Витоша: 27; Местност Трещеник: бл. Вила; Ореховица: 34; Трещеник: 2, 72, бл. Цех; Цар Борис III/Георги Димитров: 44; Черковна/9 септември/: 1, бл. Вила; Четвърта /г. бицин/: 7, бл. Вила; Яворов: 2; Якорущица: 100

На 08.10.2015 г. /09:15 – 09:30 ч./ – гр. Якоруда, община Якоруда; Васил Левски: 2; Кирил и Методи: 59, 80; Лазарец: 80; Цар Борис III/Георги Димитр: 124

На 08.10.2015 г. /09:45 – 15:45 ч./ – Община Белица; с. Бозево; с. Златарица; с. Кьорово

На 08.10.2015 г. /16:00 – 16:15 ч./ – гр. Якоруда, община Якоруда: ул. „Васил Левски“ № 2; ул. „Кирил и Методий“ № 59, № 80; ул. „Лазарец“ № 80; ул. „Цар Борис III“/„Георги Димитров“ № 124.

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“ на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP

 

 

Spread the love