С 285 000 лв. бившият Младежки дом в Долна баня се превърна в Център за работа с деца на улицата

Filed under: Актуално от днес,Долна баня,Ихтиман |

Общинските администрации в Долна баня и Ихтиман са партньори на центъра

233-08-01 IMG_5350

 

Общинският център за работа с деца на улицата в Долна баня започна работа със заповед на директора на Агенцията за социално подпомагане като държавно делегирана дейност. В изграждането му са вложени 285 000 лв.

Основната му мисия е да повишава уменията и капацитета на семейната, училищната и обществена среда в община Долна баня и околните общини, да се справя с трудностите и проблемите на децата в риск от насилие, изоставяне, липса на достатъчно грижа, отпадане от училище, както и да работи активно с деца с агресивно поведение. Досегашният градоначалник Владимир Джамбазов приветства идеята и е убеден, че центърът ще бъде от огромна помощ за долнобанските деца. Той оказва превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Центърът за работа с деца на улицата в Долна баня се стреми да приема клиенти – деца в риск, да поема грижата за тях, да предразполага, да ги подкрепя, докато имат нужда. Екипът му удовлетворява потребностите на клиентите да бъдат чути, разбрани, да подкрепя техните силни страни и инициативност за справяне с проблемите им.

Работи се с деца и подрастващи в риск на възраст от 3 до 18 години, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди, живеят и работят на улицата. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за “уличен начин на живот”.

Общинският център за работа с деца на улицата работи в партньорство с община Долна баня и община Ихтиман, социалните служби, Детска педагогическа стая и училища в град Долна баня – СОУ „Н. Рилски“ и ПГ „Хр. Ботев“  и ОДЗ ”Юрий Гагарин” – Долна баня.

 

 

 

Снимка:

Центърът  в Долна баня

 

Spread the love