Нужно е всеки ден да се приближаваме до Бога със сърце и душа, като въздържаме изблика на остри думи; не се учете на сатанински методи на воюване…

Filed under: Глас Свише |

Христос не изрече нито едно обвинение срещу Сатана, когато водеше бой с него за тялото на Моисей

любопитно

Тит 3:9
А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.
Светият Дух не работи с хора, които са резки и критични. Подобно отношение се подхранва от всички, обичащи да спорят в събранията; някои от тях са развили навика в себе си да настръхват готови за бой при всеки удобен случай. От това Бог само се обезславя. Въздържайте изблика на остри думи; не се учете на сатанински методи на воюване. Светият Дух не е вдъхновител на неодобрителните думи. Предстои ни времето на скръбта и всяка честна душа, която не е имала до този момент светлината на истината, тогава ще застане на страната на Христа. Тези, които вярват в истината, трябва да преживяват всеки ден опитността на новоспечелени за вярата. Тогава ще станат съдове за почтена употреба.
Не отвръщайте със същите думи на вашите опоненти, нито влизайте в противоречие с тях, защото нямате работа само с хора, но със Сатана и неговите ангели. Христос не изрече нито едно обвинение срещу Сатана, когато водеше бой с него за тялото на Моисей. Щом Спасителят на света, Който познаваше коварните и хитри уловки на Сатана, не дръзна да го обвини, а със смирена святост каза: “Господ да те смъмри, Сатано”, не е ли тогава още по-наложително и мъдро за Неговите последователи да следват примера на Своя Учител? Нима ограничените човешки същества ще поемат по път, който Христос избягваше, защото в противен случай би дал на Сатана случай да изопачава, изкривява и фалшифицира истината?
В сегашния период от световната история ние имаме твърде много работа, за да си позволим воюване на още един фронт с нашето слабо естество срещу свръхестествената сила на сатанинските представители. Трябва да отхвърлим от себе си личното “аз”, независимо от силните изкушения да се възползуваме от думи и действия. Трябва да владеем душите си с търпение. Открито покажете, че сте изцяло на страната на Господа. Нека силата на святото Божие слово да разкрива престъплението и греха и да изявява освещаващата сила на истината върху човешките сърца, пише biblebg.com. Не бива да се допуска никакъв дух на високомерие, защото това ще опорочи Божието дело. Във всеки миг от живота си имаме дълбокото основание да благодарим на Бога за привилегията, която ни е дал да се свържем с Него. Нужно е всеки ден да се приближаваме до Бога със сърце и душа, тогава Господ ни дава обещанията за голямото добро, което е приготвил за всеки, който пристъпва към Него със смирено сърце:
“Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се” (Исая 57:15).
Нека тези, които мразят Божия закон, да кълнат и изричат анатемите си срещу всички, имащи нравствената сила да приемат и живеят истината. Господ е наша сила!

Spread the love