Кметът Котев разяснява на селските управници условията за разрешителни за сеч в Сандански

Filed under: Сандански |

 

сандански ZA sAITA-KotevStartKampania3-001

Кметът на Сандански Кирил Котев ще се срещне с всички кметове и кметски наместници. На срещата, която ще бъде първа за новоизбрания кмет, предстои всички селски управници да бъдат запознати с основните си задължения и правомощия. Всички ще получат разяснения за условията за даване на разрешително за сеч, както и разяснения за попълването на превозен билет и работа с общинска марка, което с оглед настъпването на зимния сезон и все по-голямата нужда от дърва за огрев е изключително важно и наложително да се започне активната работа на кметовете и кметските наместници. В населените места те са основните лица, които се занимават с тази дейност. Всички техни отговорности са записани в разпоредбите на Закона за горите. На съвещанието ще бъдат раздадени и печатите и щемпелите за нотариални удостоверения на кметовете, които бяха избрани с пряк избор в населените места с население над 100 човека, а именно 23-ма кметове с пряк избор.

Снимката: Кирил Котев

Spread the love