С 203 000 лв. община Самоков иска да осигури работа на 85 души за 6 м.

Filed under: Самоков |

 

82-09-01 Vladimir-GeorgievОбщина Самоков подаде проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от администрацията на кмета Владимир Георгиев. Проектът е на стойност 203 хил. лв. и не се изисква съфинансиране. Предвидените дейности са консултиране, обучение и ангажиране с трудова дейност на млади хора до 29 години, които не са включени в образование или заетост и са заплашени от риск за социално изключване. Целта е активиране на 85 лица до 29 години, на които да им бъде осигурена заетост минимум 6 месеца, включително и платен стаж. Този проект допълва мерките на общината в подкрепа на младежката заетост и за успешното му изпълнение е необходимо минимум 65 младежи да преминат към икономически активното население.

Снимакта: Владимир Георгиев

Spread the love