Петрич с 26 295 200 лв. бюджет, най-много – 1 088 000 лв., са заделени за здраве, кметът Бръчков с 25 000 лв. представителни разходи

Filed under: Актуално от днес,Петрич |

 

Кметовете на селата ще боряват с делегирани бюджети, гл. счетоводител Младен Пильоков: За синя зона има пари

262-08-01 Димтър Бръчков

С проектобюджет от 26 295 200 лв. община Петрич стартира през идната 2016 година. Бюджетът бе представен на публично обсъждане от главния счетоводител на кметството Младен Пильоков. В приходната част на бюджета са заложени суми от местни данъци и такси, взаимоотношения с централния бюджет, както и трансфери. В разходната му част най-много пари са предвидени за здравеопазване на населението в размер на 1 088 000 лв, следва перото социално осигуряване, подпомагане и грижа, за което се предвижда изразходване на сумата от 1 084 500 лв. В разходната му част са заложени и средства за жилищно строителство в размер на 3 852 900 лв, за почивно дело, култура, религиозни дейности -1 302 600 лв., икономически дейности и услуги, които ще „глътнат„ сумата от 1 720 063 лв и др.

262-08-01 Младен Пильоков.jpeg

Кметът на Петрич Димитър Бръчков ще разполага с представителни разходи в размер на 25 000 лв. За помощи по решение на ОбС се предвижда отпускането на 70 000 лв. От срещата се разбра също, че кметовете на населени места ще имат делегирани бюджети. Това бе оповестено на въпрос, зададен от председателя на сдружение АСКЕР и кмет на село Беласица – Велик Филчев. За синя зона има пари, подчерта още председателстващият дебата гл. счетоводител Младен Пильоков. Пояснението му обаче бе, че сумата, с която ще разполага общинската фирма, ще стане ясна едва догодина при изтеглянето на неоползотворените средства от миналогодишния бюджет.

Снимки:

1 Димитър Бръчков

2 Младен Пильоков

 

Spread the love