Браво на новата кметица Елза Величкова! В Бобов дол възкресяват производството на бетонни плочки

Filed under: Бобов дол |

 

Шефката на чистотата Виолина Стоилкова: 396 000 лв. отиват за почистването на улиците и парковете

237-01-08 BDC-Elza-Velichkova

Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” (ОП ЧОБ) в Бобов дол възобновява дейността си по производство на бетонови изделия, стана ясно на сесия на местния парламент в миньорския град. Добрата новина съобщи новата директорка на предприятието Виолина Стоилкова, която заедно с гл. счетоводителка предствави план-сметката на дружеството за 2016 г., приета след това от общинските съветници. Приет бе и нов Правилник за дейността и устройството на предприятието.

05-01-10 СТОИЛКОВА P1380013

Според представените разчети най-много средства на предприятието са нужни за почистване на улиците, алеите и парковите пространства, като сумата е 396 000 лв. 272 000 лв. са необходими за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на отпадъците. Малко над 220 000 лв. са заложени за събиране и транспортиране на отпадъците.

Припомняме, че допреди няколко години ОП ЧОБ произвеждаше бетонови плочки. Дейността беше преустановена в предишния мандат. Бобовдолци посрещнаха новината с еуфория. „Браво на новата кметица Елза Величкова. Съживи нещо, което предишните управляващи загърбиха, това е свеж полъх за Бобов дол. Общината има нужда от всичко, което ще бъде за полза на хората, на икономиката и за подобряването на живота ни”, радват се бобовдолци.

Снимката:

1 Елза Величкова

2 Предприятието възобновява производството на бетонови изделия, съобщи директорката Виолина Стоилкова

Spread the love