Обявиха конкурс за секретар на община Банско, заплатата – между 430 и 1600 лв.

Filed under: Банско |

06-02-02 -Ivan-Kadev-01

Конкурс за позицията секретар на община Банско обяви кметът на планинската община. Секретарят на общината е на пряко подчинение на кмета и основните му задачи са да ръководи и организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационното техническо обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на ОбС и кмета на общината, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните  референдуми, гласи обявлението. Секретарят е натоварен и с други функции, възложени му от кмета на общината при спазване на разпоредбите на ЗМСМА, Закона за администрацията, устройствения правилник на община Банско и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на администрацията.

Изискваната минимална степен на завършено образование е магистър с 4 години професионален опит или минимален ранг III младши. Заплатата, определена за длъжността, е между 430 и 1600 лв.

В момента секретар на община Банско е Иван Кадев, а позицията е обявена, тъй той не е назначен на длъжността за постоянно.

 

Снимката

Кметът Икономов представя Иван Кадев

 

Spread the love