РИОСВ-Благоевград глоби с 2200 лв. фирма „Евро Мийт Енд Милк” на Борислав Киройчев в Кочериново, изливала отпадъците си в приток на Рилската река

Filed under: Благоевград,Кочериново |

11-01-03 Ангел-Георгиев.jpeg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград с началник Ангел Георгиев удря с глоба месопреработвателно и млекопреработвателно предприятие в Кочериново, съобщиха от Районен съд-Дупница. Санкция от 2200 лв. ще плати „Евро Мийт Енд Милк” ЕООД – Благоевград за погазване на Закона за водите. Нарушението е установено на 20 ноември 2014 г. при проверка в обекта относно опазване чистотата на околната среда, извършена от служители на инспекцията. Проверяващите са установили, че дружеството ползва воден обект без необходимото за това основание. Отпадъчните води на предприятието се заустват в дере, приток на Рилска река, като дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”-Благоевград. За извършената проверка на същата дата бил съставен констативен протокол, в който са отбелязани извършваните от дружеството дейности по  опазване на околната среда, включително и обстоятелствата по заустване на отпадъчните води, като са дадени предписания със съответни срокове за изпълнение. Впоследствие на управителя на дружеството Борислав Киройчев е връчен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено наказателното постановление за наложената имуществена санкция. От дружеството са обжалвали глобата като незаконосъобразна. Състав на Районния съд в Дупница с председател Добринка Зафирова отхвърли жалбата като неоснователна и потвърди наказателно постановление от 24 юни 2015 г., издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, на предприятието. Решението подлежи на обжалване и протест пред Кюстендилския административен съд.

Снимката

Ангел Георгиев

 

 

 

Spread the love