3-ма селски кметове ореваха приемната на ГЕРБ депутата Кирил Калфин в Дупница, съветниците им резнали заплатите със 100 лв.

БДЦ обяви война на управниците по селата, искат да умрем от глад, казаха недоволнитеВасев, Лазаров и Йорданова

12-06-01 DSC01198 

Кметовете на бобовдолските села Васил Васев – Големо село, Любен Лазаров – Коркина, и Мариана Йорданова – Бабино, ревнаха за пари в приемната на депутата и областен координатор на ГЕРБ – Кюстендил Кирил Калфин. Те запознаха народния представител с решение на ОбС – Бобов дол, което обжалват. Решението е от 28 декември 2015 г. и касае определянето на трудовите възнаграждения на кметовете: Васил Васев за Големо село, Любен Лазаров за Коркина и Мариана Йорданова за Бабино.

12-06-01-VASIL-VASEV1

Те заявиха, че са намалени трудовите възнаграждения единствено на тях – кметове, издигнати от ГЕРБ, и обвиниха съветниците от БДЦ, които са мнозинство в ОбС-Бобов дол, че са им обявили война и ще ги обрекат на глад. Кметовете посочват, че не са указани начинът и критериите, въз основа на които са определени месечните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места. Любен Лазаров и Мариана Йорданова се позовават на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и посочват, че в решението на ОбС – Бобов дол се наблюдава противоположна от посочената там практика. На кметове на населени места с по-малко жители в сравнение със селата Коркина и Бабино са определени по-високи трудови възнаграждения. Лазаров и Йорданова дадоха за пример селата Мала Фуча, Шатрово, Голям Върбовник и Горна Козница, където населението е по-малко, а заплатите на кметските наместници/кметовете са по-високи. В с. Шатрово, с население 60-70 души, кметският наместник получава 500 лв. За сравнение в с. Коркина, където населението е 164 души, кметът, издигнат от ГЕРБ, получава 420 лв. Този принцип се наблюдава и при възнаграждението на кмета на ГЕРБ Мариана Йорданова, което е 450 лв. Село Бабино има население с около 100 души повече от Голям Върбовник и Мала Фуча. Възнаграждението на кметицата в Голям Върбовник е по-високо, а в Мала Фуча е в същия размер като на Мариана Йорданова. На другия кмет на ГЕРБ в община Бобов дол – Васил Васев – се намалява неправомерно трудовото възнаграждение. Кодексът на труда допуска трудовото възнаграждение да бъде променяно едностранно от работодателя само в посока увеличаване, иначе е необходимо взаимно съгласие на страните. В първия си мандат Васил Васев е получавал същото възнаграждение като това на кмета на с. Мламолово. В решението си ОбС – Бобов дол намалява само трудовото възнаграждение на кмета, издигнат от ПП ГЕРБ, и запазва старото на кмета на Мламолово.

Около 15 дупничани поставиха проблемите си пред депутата и го потърсиха за съдействие по различни въпроси от социален характер. Народният представител, който е адвокат по професия, бе потърсен и за юридически съвет по дългогодишен имотен казус.

Снимките

1 Калфин изслуша около 15 дупничани в приемната си.

2 Васил Васев

 

 

 

Spread the love