ОбС – Кресна не може да осигури общински имот за модерен филиал на спешна помощ

Filed under: Благоевград |

 272-02-01-2  biser mihailovv11

Жителите на община Кресна скоро няма да имат модерен филиал на Център за спешна медицинска помощ. През юли миналата година ОбС – Кресна гласувал за изграждането на здравния център на терен, който е частна държавна собственост. Предложението обаче не получило необходимото мнозинство. Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов върнал становището на съветниците за преразглеждане, решението така и не било прегласувано в законово установения 14-дневен срок. Проблемът е отнесен до административен съд, където магистратите решават, че решението на съветниците в Кресна е маловажно, тъй като в тяхната компетенция е да се разпореждат само с имоти и терени, които са общинска собственост, докато те се направили опит да отредят за сградата парцел – частна държавна собственост. Миналата година правителството стартира проект за модернизация на Спешна помощ на стойност 85 млн.евро, осигурени по ОП „Региони в растеж“ с условието за реализация на програмата, ако Общинският съвет гласува промяна на ползваните по проекта общински имоти в публична държавна собственост.

Снимката

 

Бисер Михайлов

Spread the love