ОбС – Перник отпусна 138 лв. помощ на сина на покойната стоматоложка Е. Александрова – Антон, с парите покриват данъците на наследствения имот на момчето

Filed under: Перник |

 

Детето живее в Центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Изток”, получава 115 лв. пенсия

 

240-12-06-Sait-pari

Съветниците в Перник освободиха от данъци Антон Александров, който е сирак. На извънредното си заседание вчера пернишките минипарламентаристи отказаха да освободят от данък сгради и такса смет кръгъл сирак, но все пак проблемът на момчето беше решен, след като ОбС реши за календарната 2016 година да му бъде отпусната финансова помощ, чиято равностойност от 138,92 лв. да покрива размера на дължимите налози за годината за наследствения му имот.

Детето е син на починалата през 2014 година стоматоложка д-р Елена Александрова. След смъртта й попечители на малкия Антон Александров стават неговите баба и дядо, но тъй като и двамата са възрастни и в тежко здравословно състояние, което не им позволява да упражняват грижи за детето, то е настанено в Центъра за настаняване от семен тип в квартал „Изток”. Миналата година и те напускат този свят и момчето остава единствен наследник на имуществото. В момента то все още няма законен настойник, което поражда законови и административни трудности във връзка с опазването и защитата на онаследения имот. Детето получава само наследствена пенсия от 115 лева, с които може да си позволи единствено 2 лева дневни разходи и покриване на сметката за телефон. Затова зам.-настойникът на малолетното момче Иванка Иванова – Зарева бе подала молба в ОбС местните законотворци да освободят от местните налози детето за периода 2016 – 2026 година, докато то навърши пълнолетие.

Според общинския съветник Милан Миланов нормативната уредба не позволява подобно освобождаване и минипарламентаристите решиха проблема на детето, което вече няма останали живи кръвни роднини, поне за тази година, като му отпуснаха финансовата помощ, която ще бъде изплатена директно за покриване на дължимите данъци и такси. Какво ще стане през следващите години, засега е въпрос без отговор.

 

Spread the love