Германска фондация: Реформите в България се правят само на хартия

Filed under: България |

Българското общество е дълбоко разделено, смятат експерти от “Бертелсман“

Sadebna palata

„Реформите в България се правят единствено като инициатива, идваща от политици, а не са резултат на институционално търсене на подобрение. Поради това много неща в страната се правят „на парче“, спират се от следващото правителство и се започват наново“. Това се посочва в доклад на авторитетната германска фондация „Бертелсман“, който разглежда периода от 2013 г. насам.

Експертите отбелязват още, че Европейската комисия многократно заяви, че България се нуждае от съдебна реформа незабавно, но въпреки множество публични протести, натиск от външни дипломати и серия от скандали все още няма промяна.

Българските лидери говорят за правосъдна реформа и увеличиха усвояваните за нея евросредства, но социологическите проучвания сочат, че резултатите от борбата с корупцията и престъпността намаляват. Именно това пречи и за приемането на страната в Шенген, пише в документа.

Докладът подчертава, че политиците не са единствените виновни за текущото състояние на България. Държавната администрация и нейното „незавидно“ състояние пречат на осъществяването на така необходимите реформи:

„Дори след влизането в ЕС качеството на тази администрация остава ниско. Реформирането ѝ продължава да бъде предизвикателство и често се ограничава единствено до съкращаване на броя на служителите, но не и на подобряване работата на останалите. Няма систематични усилия за борба с корупцията, а само откъслечни случаи. Демонстрирането на нетърпимост към корупцията в изяви по медиите не може да замени реалната борба с корените на това явление“.

„Пет правителства управляваха България в периода, но нито едно от тях не демонстрира умение да се учи от прилаганите политики, всяко започва промяната наново, няма нужната приемственост, отсъства стратегическото мислене, допълват от „Бертелсман“. Илюстрация на това е и неспиращата поредица от негативен вот на изборите – българите масово гласуват против управляващите и за чисто нови играчи, някои от които с екстремистка и чисто популистка реторика“.

В документа са изтъкнати още редица проблеми, пред които е изправена страната ни за постигането на стратегическите си цели.

Подчертава се, че доверието на населението към институциите и политическата система е достигнало рекордно ниско ниво и че то няма да се промени с прилагането на конкретна политика или комуникационен подход. Необходими са дълбоки структурни промени.

Сред ключовите сфери, нуждаещи се от промяна, са: здравеопазването, нивото на бедност, достъпът до обществени услуги, методите за интеграция и силите за сигурност.

Според доклада е необходимо да бъде подобрено здравното осигуряване и здравеопазването да стане еднакво достъпно за всички. Петър Москов е сред най-популярните политици в България, макар доверието към него да е ниско. Някои от неговите предложения имат потенциала да задълбочат неравенството в достъпа до здравеопазване и вероятно реформата, която се опитва да осъществи, ще е неадекватна, констатират от германска фондация „Бертелсман“.

Проблемите, свързани с бедността и достъпа до обществени услуги в страната, остават ключови социално-икономически предизвикателства. Те са плод на провала в интегрирането на малцинствата и най-вече на ромите. Проблемите тепърва ще се задълбочат, като се вземе в предвид броят на мигрантите, пристигащи в България.

Докладът подчертава нуждата да се обърне повече внимание на заплахите за националната сигурност, пред които страната е изправена.

Няколко особено скандални случая на конфликт на интереси и корупция илюстрират как в България в огромни мащаби се пилеят публични ресурси, посочват още авторите.

Няма систематични усилия за борба с корупцията, а само откъслечни случаи. Демонстрирането на нетърпимост към корупцията в изяви по медиите не може да замени реалната борба с корените на това явление, констатират от германска фондация „Бертелсман“.

Spread the love