Кметът Котев спечели 133 194,00 лева, изгражда панорамен асансьор в община Сандански

Filed under: Сандански |

22-03-02 Кирил КотевЕкипът на кмета на бщина Сандански Кирил Котев е одобрена по програма „Красива България” 2016 г.
В сградата на Общинска администрация ще бъде изграден панорамен асансьор, съобщи говорителката Албена Богаринова.

Община Сандански е одобрена по програма „Красива България” 2016 г. към Министерство на труда и социалната политика, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно предложение : „ Обезпечаване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Сандански” .
По проекта ще се изгради панорамен асансьор за достъп на хора в неравностойно положение, съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за неселението, включително за хората с увреждания и ЗУТ.
Проекта е на стойност 133 194,00 лева от които 50 % от стойността, а именно 66 597,00 лева са съфинансираща страна от община Сандански.
Проекта е със срок на приключване до октомври 2016 година.

Spread the love