Обявиха в несъстоятелност фирма „Техият кът Петрушев” в Кюстендил, собственикът й Валентин Йорданов затъна с 174 907,92 лв. дългове

Filed under: Кюстендил |

Фирмата стопанисва един от най-големите и оборотни ресторанти в село Слокощица, няма пари да погаси задълженията си

sud

Фирма „Тихия кът Петрушев” ЕООД в Кюстендил бе обявена в несъстоятелност. Фирмата стопанисва оборотно заведение в село Слокощица. Окръжният съд в Кюстендил под председателството на съдия Милена Богданова уважи искането на фирмата и разрешиха старта на производство по несъстоятелност. Дружеството е с фирмен адрес в кюстендилското село Слокощица и стопанисва един от най-големите ресторанти в областния център. С коли на фирмата се правят и доставка на храни по домовете. В молбата си управителят Валентин Йорданов посочва, че е изпаднал в състояние на неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Общият размер на задълженията на дружеството, съгласно приложен списък на кредиторите, възлиза на 174 907,92 лв. без лихвите за забава, като част от тези задължения са публични и подлежащи на изпълнение. Вземанията на кредиторите не са обезпечени. Активите на дружеството са на стойност 109 930,37 лв., като част от тях са вземания от трети лица, които са несъбираеми. Твърди се в молбата, че „Тихия кът Петрушев” ЕООД не разполага с достатъчно средства, от които да може да погаси задълженията си, поради което се явява неплатежоспособно и обосновава правния си интерес за откриване на производство по несъстоятелност. Пасивите надвишават значително активите, като затрудненията на дружеството не са временни и не се очаква да бъдат преодолени. Началната дата за спиране на плащанията към кредиторите е била 05.12.2015 г. Дружеството иска да бъде обявена неговата неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, да бъде определена началната дата на неплатежоспособността и да бъде открито производство по несъстоятелност. От анализа на заключението на вещото лице следва изводът, че длъжникът е във финансова задлъжнялост, която не може да бъде определена като кратковременна, а оттам е видно и че не разполага с достатъчно имущество за покриване на първоначалните разноски по несъстоятелността. От заключението на съдебно-икономическата  експертиза се установява, че дружеството не разполага с активи за погасяване на задълженията си по търговски сделки и публичноправни задължения.

 

Spread the love