Радомирският адвокат Благойка Божкова: ДАНС подгони кмета на Радомир П. Алексиев, спря дела за връщане на златни имоти на общината, незаконно продадени за 400 хил. лв. от лидера на БСП Стефан Велинов – шеф на „Наркооп”

Filed under: Перник,Радомир |

Зам. районният прокурор на Радомир: Очевидно става въпрос за користно използване на служебно положение от Стефан Велинов, делегирано от Общо събрание

55-01-0 Благойка Божкова

Благойка Божкова

Прокуратурата и ДАНС атакуваха кабинетите на общинската администрация в Радомир, претърсиха и кабинета на градоначалника Пламен Алексиев, който е разследван във връзка с неоснователно прекратени дела за възстановяване на златни имоти на общината.

18-09-02 Plamen-Aleksiev-22

Пламен Алексиев

42-01-05 Стефан-Велинов.jpeg

Стефан Велинов

В рамките на една година вече пенсионираният шеф на ГПК „Наркооп” – Радомир Стефан Велинов, в момента съветник от БСП, е успял да продаде за общо 400 000 лв. няколко имота на кооперацията. Сред продадените са сладкарница „Червено знаме” за 81 600 лв., двуетажна сграда в село Долни Раковец за 121 600 лв.,  сладкарница „Киното” в Радомир за 65 200 лв. и сладкарница „Младежка среща” в киното за сумата от 125 000 лв.

55-01-01 о

 

Прокуратурата и ДАНС атакуваха кабинетите на общинската администрация в Радомир, претърсиха и кабинета на градоначалника Пламен Алексиев, който е разследван във връзка с неоснователно прекратени дела за възстановяване на златни имоти на общината. В рамките на една година вече пенсионираният шеф на ГПК „Наркооп” – Радомир Стефан Велинов, в момента съветник от БСП, е успял да продаде за общо 400 000 лв. няколко имота на кооперацията. Сред продадените са сладкарница „Червено знаме” за 81 600 лв., двуетажна сграда в село Долни Раковец за 121 600 лв.,  сладкарница „Киното” в Радомир за 65 200 лв. и сладкарница „Младежка среща” в киното за сумата от 125 000 лв.

Заведени са серия дела от пернишкия доайен сред адвокатската гилдия Благойка Божкова. Делата са от гражданскоправен характер, касаещи общински имоти, продадени от кооперация, но въпросът, който стои пред ДАНС, е защо кметът Пламен Алексиев ги е прекратил, като по този начин е дал възможност на Стефан Велинов, който винаги гласува с групата на ГЕРБ в Общинския съвет, да ги продаде. Сега Пламен Алексиев дава обяснение пред компетентните органи за причините за прекратяване на въпросните дела, с което е нанесъл огромни щети на общината.

За изповядването на тези сделки Пламен Алексиев е подписвал необходимите документи, при условие че кооперацията дължи на общината за периода 2012 – 2014 година данъци в размер на 32 655,58 лв., съгласно постановление от 19.01.2015 г. по прокурорска преписка от 2014 г. по описа на Районна прокуратура – град Радомир, като е прекратил заведени дела за възстановяване на същите имоти на общината.

Изводът на зам. районният прокурор е, че в последните 3-4 години основните дейности на кооперацията не са ръководени добре, поради което са налице и влошените финансови резултати на кооперация. Балансът е поддържан единствено чрез продажба на недвижими имоти. Но явно това не е било достатъчно за 2012 г. Съгласно удостоверение от 07.05.2012 г. от Агенцията по вписванията в град Перник предметът на дейност на „Наркооп” – Радомир е търговия на едро и дребно, продажба на стоки на собствено производство, продажба на хляб, хлебни изделия, боза, преработка на мляко и млечни продукти, преработка на плодове и изкупуване на селскостопанска продукция. От декларирания предмет на дейност ясно се вижда, че никъде не фигурира продажба на недвижими имоти, безвъзмездно придобиване на общински имоти и продажбата им.

Радомирци са категорични, че кооперацията е превърната в агенция за недвижими имоти, облагодетелствала поколения властимащи. Сигналът до ДАНС е изпратен от топ адвоката на Радомир Благойка Божкова.

Любопитна подробност е фактът, че наскоро адвокатката е получила бял плик без подател, само с пощенски печат. Прокуратурата изяснява точната пощенска станция, от която е изпратен пликът, пълен с ксерокопия на отчети на „Селска, свободна, популярна банка” – Радомир (Кредитна кооперация). В плика има и анонимно писмо, озаглавено „Вашата голяма любов ГПК „Наркооп”- Радомир”.

„Изпратените ми материали целят да ме заблудят относно собствеността и продажбата на двата имота- старото управление на ГКП „Наркооп”- Радомир и сладкарница „Червено знаме” с чужди нотариални актове, както и да оневинят своите действия председателят на кооперацията Стефан Велинов и управителният съвет, включително и действията на последните двама кметове на общината Красимир Борисов и Пламен Алексиев. Нямам нищо против член-кооператорите, които със своя честен труд са допринесли за създаването и съществуването на кооперация, както и тези, които с честен труд изкарват прехраната си там.

Зная защо ми е изпратено писмото – защото аз съм писала жалби от името на член-кооператорите до прокуратурата. На всички ни е известно, че има хора, които имат страхова невроза и се страхуват от всичко заобикалящо ги. Други се страхуват от затворени помещения, а у някои от ръководството на ГПК „Наркооп” – Радомир преобладава любовта към всичко, което носи наименованието „кооперация и общинска собственост” и ги възприемат като тяхна собственост”, категорична е адвокат Божкова.

Кметът Пламен Алексиев беше потърсен за коментар, но той категорично отказа да направи изявление по темата. „Щом като няма решение от прокуратурата, значи всичко ми е наред”.

Доскорошният шеф на кооперацията Стефан Велинов беше категоричен: „Не ме безпокойте, аз искам да си гледам спокойно старините. Пенсионер съм от един месец, взел съм си полагащите ми се шест възнаграждения, искам спокоен живот. Не искам да пишете нищо”.

Адвокат Божкова ни изпрати и официалните документи, издадени от кмета Алексиев за прекратяване на правомощията й по делата за възстановяване на имотите на общината, а впоследствие и за прекратяване на самите делата, след което имотите са изтъргувани на трети лица от Стефан Велинов. Любопитна подробност е и начинът, по който са продадени и на кого, за което очаквайте специално разследване на вестник „Вяра” по темата.

 

Вестник „Вяра” публикува едно към едно сигнала й до разследващите органи.

„Получих бял плик, без подател, с пощенски печат/ поставен предполагам от коя пощенска станция, но това ще го установява прокуратурата/. В самия плик бяха поставени няколко ксерокопия на листа от отчети на Селска свободна популярна банка – Радомир, напечатано с големи букви като заглавие, а под него с малък шрифт в скоби „кредитна кооперация”. Имаше и анонимно писмо до мен от „член-кооператори”, озаглавено ”Вашата голяма любов ГПК ”Наркооп” – Радомир”. По-долу на лист се изброяваха документи от 1902 година и други, за период, когато кооперацията не е съществувала. Изпратените ми документи нямаха отношение към кооперацията. В анонимния плик бяха поставени и протоколи, предавани лично от ръководството на ГПК ”Наркооп” – Радомир в Държавен архив – Перник. Писмото, адресирано до мен, завършваше ”след като издирите необходимите материали, запознаете се с тях, ще намерите ли в себе си сили и воля, малко морал и ще се извините ли както на кооператори, така също и на гражданите в гр. Радомир, които Вие така упорито манипулирахте години със своите свободни писания /съчинения/?”. На този въпрос скоро ще получите отговор от прокуратурата, тъй като съм подала жалба срещу Стефан Велинов в качеството му на председател на ГПК – Наркооп за набедяване. Независимо от анонимните материали /имам основателни съмнения от кого са/, искам най-искрено да Ви уверя, че нямам нищо против член-кооператорите, които със своя труд са допринесли за нейното създаване и съществуване, както и тези, които с честен труд изкарват прехраната си там. Зная защо ми е изпратено писмото, а именно – защото аз съм писала жалби от името на член-кооператори до прокуратурата, до ЦКС и ОКС за извършени нарушения от Стефан Велинов в качеството му на председател на ГПК ”Наркооп” – Радомир. Изпратените ми материали целят да ме заблудят относно собствеността и продажбата на двата имота – „Старото управление на ГПК ”Наркооп” – Радомир и сладкарница ”Червено знаме” с чужди нотариални актове, както и да оневинят своите действия, включително и на последните двама кмета на общината Красимир Борисов и Пламен Алексиев. Аз съм против облагодетелстването на някой властимащи, самозабравили се в своите претенции, превърнали кооперацията в „агенция за недвижими имоти” съвместно с кметовете на община Радомир от началото на промяната до този момент.

На всички ни е известно, че съществуват хора, които имат страхова невроза и се страхуват от всичко заобикалящо ги, други се страхуват от затворени помещения, а у някои хора от ръководството на ГПК ”Наркооп” – Радомир преобладава любовта към всичко, което носи наименование „кооперация и общинска собственост” и го възприемат като тяхна собственост. Тях не ги притеснява обстоятелството, че съгласно удостоверение № 56/58 година ГПК ”Наркооп” – Радомир е създадена, когато управлението й се е намирало в сградата на Бившата селска свободна популярна банка. Популярните банки /кредитни кооперации/ са национализирани през 1951 година и всичките им активи и пасиви са предадени на БНБ. На кооперацията е предоставено от общината правото на безвъзмездно ползване на част от помещенията. В сградата са се намирали също пощата и печатницата. Всеки, който е работил в тези учреждения, както и гражданите, ползващи услугите на пощата, печатницата и кооперацията, си спомнят железните шкафове с надпис „Популярна банка”. В тези железни шкафове са останали документи на Селската свободна популярна банка, собственик на сградата съгласно нотариален акт № 15, том 1, рег. № 79, дело № 27/1941 година. Явно писмените документи първи  са открити от ръководни служители на ГПК ”Наркооп”, които селективно са прибрали някои от тях.

На член-кооператорите не им е известно, че някои от техните съкооператори са писали жалби до прокуратурата, до ОКС и ЦКС за лошата работа на председателя Стефан Велинов, на Управителния съвет и особено на Контролния съвет. На техните жалби много удобно е връщан отговор, че в дейността на управителните органи няма нарушения. Така например на сигнал до Контролния съвет с вх.№ 61/20.03.2013 година, подаден от член-кооператори, в който се съдържат 17 въпроси, се получава отговор с изх. № 104 от 26.04.2013 година, който завършва с израза ”всичко това ни дава основание да ви отговорим, че в кооперацията се спазва Законът за кооперациите и Устава.” Дава се съвет на член-кооператорите, пускали съответни жалби, че ако са загрижени за кооперацията, то съгласно Закона за кооперациите и Устава в края на годината се провеждат селищни и квартални събрания, на които Управителният съвет отчита дейността си. Държа да отбележа, че на селищните, кварталните и годишните събрания Контролният съвет не е отчитал коректно дейността на кооперацията. При анализ на докладите на Контролния съвет е установено от прокуратурата в Радомир, че за 2010 година, 2011 година и 2012 година ”същите са с идентично и схематично съдържание/ с лека промяна в цифрите/ – може би се касае за предварително изготвена бланка, в която вероятно членовете на Контролния съвет са участвали само в подписването й, което не ги оневинява. Искрено се надявам нещата скоро да се променят. Това мое твърдение намира опора в постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от 09.10.2013 година по прокурорска преписка рег. № 0944/2013 година по описа на Районна прокуратура – Радомир. Преписката е във връзка с постъпил сигнал от бивши и настоящи член-кооператори срещу председателя на ГПК ”Наркооп” – Радомир Стефан Велинов. Зам.районният прокурор приема, че председателят е превишил правата си и е подвел делегатите на Общото събрание относно собствеността на търговския обект, който е гласуван за продажба. Стефан Велинов е предложил на Общото събрание на член-кооператорите да му бъде гласувано да продаде описания недвижим имот без да притежава документ за собственост за него. В цитираното постановление изрично е отразено, че Общото събрание на кооперацията на 22.03.2013 година е взело решение за разпореждане с недвижими имоти, като в списъка фигурира и сладкарница ”Червено знаме” -град Радомир, за която няма документ за собственост. Предложението за разпореждане с недвижими имоти е обосновано лично от председателя й Стефан Велинов. Последният е снабдил ГПК ”Наркооп” – Радомир с нотариален акт за собственост на недвижим имот № 4, том 1, рег. № 917, дело № 172 от 2013 година. Зам.районният прокурор с цел да оневини Стефан Велинов приема, че вина носи Общото събрание на кооперацията, защото му е гласувала продажбата. По неизяснени причини /може би от страх или с цел нагаждане/ присъстващите на Общото събрание не поставят въпроса на хората, отговарящи за управлението и контрола на ГПК ”Наркооп” какво и как е придобито имуществото, предложено за продажба, евентуално вземане на кредити и други, и с каква цел. Наивно, да не кажа арогантно, звучи обяснението на председателя на кооперацията Стефан Велинов, че „доколко си спомня”, същата е собственик на обекта от 1937 година, но за имота е направен нов нотариален акт, тъй като „старият е бил от 30-те години.” Не зная за какъв се мисли или за какви ни мисли нас, но възниква един съвсем логичен, да не кажа прост въпрос – А как продаде „старото управление” с нотариалния акт за собственост на Популярна банка от 1942 година, след като ГПК „Наркооп” – Радомир е вписана 1958 година, видно от удостоверение № 64/58 година съгласно определение на Народния съдия от 08.08.1958 година? Учудващо е желанието на кметовете от промяната до момента да легализират 100-годишнината от образуването на ГПК ”Наркооп”-Радомир чрез своето присъствие.

В постановлението за отказ да се образува досъдебно производство е посочено, че с оглед представените писмени документи /доклади на Контролния съвет и ревизионни доклади/ „главните финансови акценти по основните дейности на кооперацията за периода 01.01.2009 година – 31.12.2012 година са следните: при търговията на дребно счетоводната загуба е в размер на 320 330 лева; при общественото хранене счетоводната загуба е в размер на 155 319 лева въпреки, че работят четири обекта; 96 172 лева са разходи за организация и управление на кооперацията, което е 24.25% от общо отчетените разходи/ какво включват тези разходи – заплати, хонорари и плащания с касови разходни ордери без необходимите реквизити, което многократно се задава като въпрос от член-кооператори – отговор няма/; в производството на хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия и боза счетоводната загуба е в размер на 38 446 лева; от продажбата на недвижими имоти е отчетена счетоводна печалба в размер на 366 456 лева и приходи от наеми в размер на 361 220 лева. Отчита се, че през 2012 година ГПК ”Наркооп” – Радомир завършва финансовата година на загуба в доста сериозен размер-55 678 лева, тоест кооперацията печели единствено от продажбата на недвижими имоти и от наеми на търговски обекти, находящи се върху общински терени, като за последните не заплаща наем на общината. Ето защо съвсем основателно се поставя въпросът – Община Радомир и ГПК ”Наркооп” – Радомир агенции за недвижими имоти ли са? Всичко това е следвало да влезе в отчетния доклад на Контролния съвет за 2012 година. Тъй като през месец март 2015 година предстои годишно-отчетно събрание на кооперацията би било желателно да се намери отговор на поставените въпроси и се даде точен отчет за дейността на ГПК ”Наркооп” – Радомир – за получените приходи и разходи за отчетния период от време. Ако се повторят финансовите резултати на 2012 година, може би следва да се обяви кооперацията в несъстоятелност? Ако е необходимо за отчета на Контролния съвет мога да ги информирам, изхождайки от нотариалните актове за продажба на недвижими имоти след 2012 година, а именно -на 19.04.2013 година е продадена сладкарница ”Червено знаме” за сумата 81 600 лева, на 12.12.2013 година е продадена двуетажната сграда с имота в с. Долни Раковец за сумата 121 600 лева; на 26.11.2014 година е продадена сладкарница ”Киното” за сумата 65 200 лева; на 17.12.2014 година е продадена сладкарница ”Младежка среща”, също в ”Киното” за сумата 125 000 лева, тоест за период от една година приходите от продажбата на недвижими имоти може би е 393 400 лева. За изповядването на тези сделки кметът Пламен Алексиев е подписал необходимите документи, при условие че кооперацията дължи на общината за периода 2012-2014 година данъци в размер на  32 655.58 лева съгласно постановление от 19.01.2015 година по прокурорска преписка № 1378/2014 година по описа на Районна прокуратура – гр. Радомир, като е прекратил заведени дела за възстановяване на същите имоти на общината. Ако използваме данните от предишния отчет на Контролния съвет на ГПК ”Наркооп” – Радомир за периода 2009 година – 2012 година, че приходите от наеми са в размер на 361 220 лева, то всеки може да си направи извода какви биха били приходите от наеми за периода 2012 година – 2015 година.                                   

Изводът на зам.районният прокурор в цитираното по-горе постановление е, че ”в последните 3-4 години тези основни дейности, изброени по-горе, не се ръководят добре, поради което са налице и влошените финансови резултати на кооперацията.” Отразено е, че балансът е поддържан единствено чрез продажбата на недвижими имоти, но явно това не е било достатъчно за 2012 година. Съгласно удостоверение от 07.05.2012 година от Агенцията по вписванията – град Перник предметът на дейност на ГПК ”Наркооп” – Радомир е „Търговия на едро и дребно: продажба на стоки, собствено производство, производство на хляб, хлебни изделия и боза, преработка на мляко и млечни продукти, преработка на плодове и изкупуване на селскостопанска продукция.” От декларирания предмет на дейност ясно се вижда, че никъде не фигурира покупка и препродажба на недвижими имоти, безвъзмездно придобиване на общински имоти и продажбата им, каквато в действителност е истинската дейност на кооперацията чрез нейния председател Стефан Велинов с помощта на всички кметове от избирането му за председател и за общински съветник до този момент. За хората, които не са запознати, искам да ги уведомя, че кооперацията е придобила близо 40 броя общински недвижими имоти по давностно владение чрез обстоятелствена проверка, тоест с разпит на трима бивши или настоящи служители на ГПК ”Наркооп” – Радомир през период, в който давност върху общински имоти не тече. Всички прокурорски постановления с отказ за образуване на досъдебно производство завършват с израза, че това са гражданско-правни отношения между кооперацията и общината и следва да се водят дела. Такива дела бяха заведени, но незнайно защо кметът Пламен Алексиев ги прекрати, като по този начин даде възможност на Стефан Велинов да ги продаде. Сега се налага да дава обяснения пред съответните компетентни органи за причините за прекратяване на заведените дела.

Ако сте чели откритото ми писмо до общинските съветници, публикувано, ще си спомните, че цитирах проф.д.ю.н. Владимир Петров, според когото всички кметове следва да актуват имотите като общински и тези придобити, неправомерно по давност, която не тече от 1996 година до 31.12.2014 година, да потърсят правата си в съда.

Ако се направи частен независим одит може и да се разбере колко много средства, някои от които са взети на ръка, са придобити при продажба на имоти видно от нотариалните актове за продажби на недвижими имоти от 2000 година до момента.

В постановлението за отказ да се образува досъдебно производство зам.районният прокурор изрично е приел, че в конкретния случай, при сключените покупко-продажби „очевидно става въпрос за користно използване на описаното служебно положение по смисъла на чл.283а във връзка с чл.283 от НК”. Посочено е, че председателят на кооперацията Стефан Велинов обаче не следва да носи наказателно отговорност, защото е изпълнил решение на Общото събрание на член-кооператорите. В същото постановление е категорично е прието, че председателят е превишил правата си и е подвел делегатите на Общото събрание относно собствеността на търговския обект, за да може да го препродаде. Постановлението е обжалвано и се чака решението на по висша инстанция.

И накрая да напомня на всички член-кооператори, че кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси съгласно чл.1 от Закона за кооперациите. Чл. 63, ал.6 от същия закон гласи, че всеки член-кооператор има право да поиска за своя сметка финансов одит от независимия финансов одит. Ръководството на кооперацията и съюзът, в който членува кооперацията, са длъжни да оказват съдействие и предоставят необходимата информация за извършване на одита. Видно от чл.63, ал.7 от закона, „На основание одита по ал. 6 кооператорът може да предяви иск от името на кооперацията срещу лицата, причинили вреди на кооперацията.”

Ето защо драги, подали анонимното писмо, аз имам достатъчно в себе си сила и воля да призная грешките си. Не аз, а вие следва да се извините както на член-кооператорите, така също и на гражданите в гр. Радомир за своето поведение, но може би няма да намерите смелост у себе си, а и това няма да реши проблема. Тази информация ще я подам на ЦКС и на ОКС и ако същите желаят да проверят изнесените факти, най-после да вземат отношение по поставените въпроси. На всички трябва да бъде ясно, че изнесеното от мен не е измислено и голословно, а е взето от цитираните прокурорски постановления”, заяви адвокат Благойка Божкова.

 

 

 

Spread the love