От дом на дом в Сандански бродят нагли сектанти

Filed under: Сандански |

Конституцията гарантира свобода на вероизповеданието, но определя източното православие като традиционно в Република България

Kamenarov_Damianiza_1772bp-001

Бе получено днес следото съобщение:
В Сандански бродят нагли сектанти, от дом на дом. Изгоних две току-що с крясъци, пожелаха да поспорим на богословска тематика. А ако беше друг на мое място? Едва не хвърлих предмети, дори не искаха да напуснат „частната собственост“, каквато е вече по закон обща входна площ.
Защитата им е, че са „законни“. Законни???
Искаше ми се да ги полея с вода, но малко закъснях – изнесоха се бързо.
Ако трябва някой да предупреди хората, и да бъдеш полезен, чрез твоята медия – това е официалното свещенство – в лицето на председателите, наместниците и пр.
И без това след седмица ще се изсипят ислямисти, та ще има да отразяват атаки, бомби и пр., та на никой няма да му се мисли за сектантите, с развален български и тяхната наглост.

В допълнение:
Сборищата им са известни (улиците „Пирин“, „Стефан Караджа“, „Димитър Талев“), да се надяваме – и на ДАНС агентите.
Совалкови операции с „подходяща“ литуратура по Главната в Сандански извършва всяка сутрин симпатична двойка. Дори бяха разгърнали щандче с дяволиите им пред Банята.
Освен наглото нахлуване в домовете на хората се практикува и масирано пускане в пощенските кутии на пропагандни материали, както и небрежното им поставяне и разхвърляне на обществени места.
Какво казва Закон за вероизповеданията и Конституцията:
Чл. 7. (1) Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други лица.
Конституцията гарантира свобода на вероизповеданието, но определя източното православие като традиционно.
Коментари и тълкувания в друг източници:
Законодателството, привеждащо в сила тези принципи, е неясно и дава широки възможности за произволни съдебни решения що се отнася до публичното практикуване на религия от страна на нерегистрирани групи.
„Свидетели на Иехова“ настойчиво вербуват свои последователи. Ходят по домове и квартири, раздават литература и спират хората по улиците. Освен това те се отличават с ред други любопитни особености: отказват преливането на кръв (смятат това за разновидност на канибализма), не зачитат никакви религиозни или граждански празници, било то Рождество, Деня на Благодарността или рожден ден. Те порицават отдаването на чест пред националния флаг и служенето във въоръжените сили, като признават за законна единствено своята организация.

Подробности в печатното издание.

Spread the love