Икономически активното население в Кюстендилско нараства, над 48 000 души имат работа

Filed under: Бизнес |

 

бизнесНараства икономически активното население на територията на Кюстендилска област, сочат данните от Териториалното статистическо бюро. През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 55 хил., или 69,2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) нараства с 2,3 процентни пункта. Общият брой на заетите лица e 48,3 хил., или 43,1% от населението на 15 и повече навършени години. По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование – 67,8%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 50,5%. От заетите лица със средно образование, които са 30,8 хил., 19,6 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

 

Spread the love