ИЗВЪНРЕДНО! Зам.министър се качи на рудника в Стара Тева и хвана 50 чувала незаконни въглища

Filed under: Перник |

Както вече „За Перник“ писа във връзка с опасения на граждани от Перник заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков и екип на министерството извърши извънредна проверка на място в района на рудник „Стара Тева“.

04-3

По време на проверката бяха установени над 50 чувала въглища с неизяснен произход, които са иззети и предоставени на инспектората към община Перник. На мястото не са заловени физически лица. На среща на заместник-министър Станков с кмета на общината Вяра Церовска, както и с областния управител на града Александър Алвксандров са обсъдени мерките за инкриминиране на незаконния добив на подземни богатства.

Участъкът „Стара Тева“ е част от Пернишки въглищен басейн. Фирмата- титуляр на разрешението за търсене и проучване на участъка е подала в Министерството на енергетиката заявление за присъединяването на „Стара Тева“ към концесионната площ на Пернишки въглищен басейн. Заявлението не е одобрено от страна на МЕ поради липса на правно основание.

За другия участък от Пернишкия въглищен басейн – „Гладно поле“, за който граждани от Перник изразяват опасения, е сключен концесионен договор на 12.05.2005 г., който е изтекъл през месец май 2015 г. Фирмата-концесионер е подала заявление в Министерството на енергетиката за продължаване срока на договора. В хода на процедурата по издаване на такова разрешение, експертите от МЕ констатираха неизпълнени задължения, които не са отстранени и до настоящия момент. Затова енергийното ведомство няма да предприеме стъпки за продължаване процедурата по удължаване на концесионния договор.

Spread the love