Санират още 4 блока в Гоце Делчев, докато в Радомир буксуват, читатели: Общината саботирала програмата, окончателно ли се изгубиха парите?

Filed under: Гоце Делчев,Радомир |

Извади снимка на Владимир москов и на Пламен Але73-02-03_0800Община Гоце Делчев е една от активните по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По програмата през 2015 година са напълно завършени четири жилищни сгради, а сега предстои санирането на още четири.

244-08-02 vladimir-moskov-1

Владимир Москов

Ръководената от Владимир Москов община вече обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи на тези четири жилищни сгради в града, които са включени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са блоковете, намиращи се на следните адреси: бул. «Гоце Делчев» №29; ул. «Бяло море» № 11; ул. «Булаир» № 3 и ул. «Бяло море» 18, бл.1, вх.Б.

259-02-01 Plamen-Aleksiev-22

Пламен Алексиев

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 15 май, след което ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители на обектите. За всички 21 сгради в Гоце Делчев, които са с над 36 самостоятелни апартамента, бяха регистрирани сдружения съгласно изискванията на програмата. Впоследствие бяха подадени заявления за финансиране, сключени договори с общината и тристранни договори с областния управител и Българската банка за развитие. Изготвени бяха технически паспорти, а в момента се извършват енергийни обследвания, които ще продължат в рамките на един месец. След приключване на тази дейност предстои обявяване на обществена поръчка за инженеринг – проектиране и строителство за всичките 21 сгради.

В същото време община Радомир е в абсолютен застой по отношение на санирането, оплакаха се читатели на редакционните телфони. «Радомир е най-умрялата община по Националната програма за енергийна ефективност. 1 година и 3 месеца все още не е извършено обследване на блоковете. Питаме община Радомир саботира ли Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Окончателно ли се изгубиха парите по програмата, защото много други градове усвояват средства. В Брезник например за 4 блока са договорени финансовите срества, а в Радомир чакат 15. Дали общината не замита програмата с лека ръка? Освен това министър Лиляна Павлова потвърди, че общините, в които не се работи, ще загубят парите. Чакаме, чакаме – и нищо. Кметът се фука, че в края на април ще ни обследват, но по тази логика най-рано от октомври да ги чакаме или догодина”, пишат още недоволни читатели от Радомир на редакционните ни имейли.

 

 

 

 

Spread the love