Община Самоков приема документи на фирми за безплатното саниране, първата поръчка е за 3 230 236 лв., още 4 074 437 са за кв. „Самоково”

Filed under: Самоков |

 

 

213-03-01 Владимир Георгиев

3 230 236.16 лева без ДДС са средствата за изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков. Първата поръчка включва блока на „Слатина”, бл. 3 и бл. 41 в квартал „Самоково”, както и бл. „Македония”. Оферти се подават до шести юни. Другата поръчка на стойност 4 074 437 лева без ДДС са за бл. 16, бл. 23 и бл. 40 в кв. „Самоково”. Документи се подават до втори юни. 2 022 933.56 лева без ДДС са за инженеринга на бл. 8, бл. 19 и бл. 26. Оферти се подават до 31 май. Обявена е обществена поръчка за доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на община Самоков по обособени позиции на обща стойност до 210 000 лева без ДДС. Срок и място за получаване на офертите: до 27.05.2016 г.

 

Spread the love