Бог възпитава онези, които обича, и наказва всеки, когото приема за свой син

Filed under: Глас Свише |

Търпеливо понасяйте възпитанието, защото то показва, че Бог се отнася към вас като към синове

Плодовет на Духа са любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност…

A couple balancing on a fence.

A couple balancing on a fence.

Дисциплината е начин на живот за ученика. Исус осъзнаваше строгата нужда от дисциплина, необходима на Неговите ученици. Той каза: Който не носи кръста си и не Ме следва, не може да бъде Мой ученик“ (Лука 14:27). Ако искаш всичко, което Бог има за теб, трябва да се научиш да оценяваш и посрещаш с желание Неговата любяща дисциплина, която те преобразява в Неговия образ (Римляни 8:28, 29). Думата „дисциплина“ кара ли те да мислиш за грубост и несправедливо отношение? Мъмренето и грубото възмездие са наказание, а не дисциплина. Наказанието се налага за минало поведение, дисциплината е загрижена за бъдещото. Божествената дисциплина е акт на любящо поправление. Целта й е не да даде болезнено последствие за минали грешки, а се прилага като корекция с цел да предотврати и да подготви за бъдещето. Само дисциплината може да освободи човешката душа да полети. Библията ни учи на подходящия, богоугоден отговор: Не гледай лекомислено на възпитанието от Господа. Не се отчайвай, когато Той те изобличава“ (Евреи 12:5). Библията ни показва истинската същност на Божествената дисциплина: Господ възпитава онези, които обича и наказва всеки, когото приема за свой син. Търпеливо понасяйте възпитанието, защото то показва, че Бог се отнася към вас като към синове. Нима има син, чийто баща да не го възпитава? Бог ни възпитава за наше добро, за да можем да станем святи като Него“ (Евреи 12:6-10). Приеми дисциплината от Бога като израз на Неговата любов. А плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност. Срещу такива неща няма закон. Тъй като Духът е източникът на нашия нов живот, нека следваме Него“ (Галатяни 5:22-25).

 

Снимката:

Само дисциплината може да освободи човешката душа да полети.

Spread the love