6 трудови злополуки и две професионални заболявания са разследвани в региона през изминалата 2015 г., съобщиха от КНСБ в Дупница

Filed under: Бобов дол,Дупница,Сапарева баня |

uli-001

Шест трудови злополуки и две професионални заболявания са разследвани в региона през изминалата 2015 год., съобщиха от КНСБ в Дупница по повод  по повод Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки – 28 април. Данните са от Инспекцията по труда и НОИ в Кюстендил. „Най-рисков отрасъл и през изминалата година за област Кюстендил и по-конкретно за регион Дупница си остават добивът на въглища и строителството. Разследваните трудови злополуки от инспекторите в мините в Бобов дол са две , а в строителството – една. В държавното управление също са разследвани две, като пострадалите са работили по програма за временна трудова заетост. Единият пострадал е от от Дупница, а другият – от Кюстендил. Последната шестата разследвана трудова злополука е в дъскорезница. Двете проверки, извършени от разследването за професионално заболяване в област Кюстендил, са една в сферата на образованието и една в шивашка фирма”, каза председателята на регионалната структура на синдиката Тодорка Дамянова.

uli-002

Във връзка с Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки от синдиката проведоха работни срещи в няколко фирми.

„Срещите започнаха с едноминутно мълчание в памет на загиналите при трудови злополуки. Работниците и служителите, участвали в тях, получиха информация за трудовия травматизъм и неговата превенция. На срещата във „ВиК Дупница“ ЕООД в Дупница управителят г-н Илия Илиев сподели, че през последните  4 години в предприятието няма трудови злополуки. В дружеството има изграден Комитет по условията на труд. Провеждат се инструктажи и обучения на работниците и служителите, съгласно изискванията на ЗБУТ. Рискът е сведен до минимум на работното място, осигурени са лични предпазни средства на работниците. На срещата се коментираха най-високо рисковите работни места. Такива са длъжностите при водопроводната дейност, резервоарът от обгазяването в местността „Дренски рид“, при каналджиите, където има опасност от свличане на земна маса и др.

Аналогични са нещата и при проведената работна среща във „ВиК Паничище. Управителят инж. Петър Василев подчерта, че  повече от 10 год. в дружеството не е имало трудова злополука. Стриктно се спазват се всички наредби и закони, свързани с безопасността и културата за безопасност на работните места.

Дейността във В и К дружествата е свързана с аварийни и кризисни ситуации, които създават определен стрес.

Работната среща в ОП „ЧОП“ (Чистота, озеленяване и благоустройство) премина под формата на консултации. На срещата, продължила около един час  работниците изразиха ясно нагласата си да отстояват и законното си човешко право за здравословен и безопасен труд”, обясни Дамянова.

Снимки:

  1. Илия Илиев сподели, че през последните  4 години в предприятието няма трудови злополуки.

2. Във връзка с Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки от синдиката проведоха работни срещи в няколко фирми

Spread the love