Горското в Невестино плаща 5000 лева за нови резервни части на автопарка си

Filed under: Кюстендил |
90-02-01 Mil4o Kirilov

Милчо Кирилов

5000 лева от бюджета си ще извади Държавното горско стопанство в Невестино с директор Милчо Кирилов за резервни части за автопарка си. От горското са поискали гаранция, която трябва да внесат фирмите, които ще се конкурират за поръчката. Фиксираната стойност е 10% от обявените 5000 лева или 50 лева на фирма. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. На основание чл.59, ал.3 от ЗОП Държавното горско стопанство „Невестино“ определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, която следва да се внесе от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. Участниците следва да предлагат и съответно доставят само фабрично нови резервни части и консумативи. От години директор на предприятието е Милчо Кирилов, който бе и кандидат за кмет на планинската община на отминалите местни избори.

 

Spread the love