Ваня Маникатева и Гергана Янчева стават зам.-председатели на БСП – Благоевград

Filed under: Благоевград |

 

Владимир Пандев, Емил Костадинов и Ю. Гошев влизат в новото Изпълнително бюро

93-06-03-об1

Ваня Маникатева (вляво) става зам.-председател на БСП – Благоевград

Общинската съветничка Гергана Янчева и Ваня Маникатева стават зам.-председатели на БСП – Благоевград. По предложение на новоизбрания председател Николай Бошкилов единодушно Общинският съвет одобри новата партийна структура на партията в областния град. Решено бе структурата на Изпълнителното бюро да се състои от 13 членове, които да отговарят за определени ресори от общественополитическия живот. Това се д-р Владимир Пандев, Ваня Маникатева, Веселин Христов, Гергана Янчева, Елена Стойчева, Емил Костадинов, Илия Милев, Йордан Симонски, Красимир Божурски, Милан Богдански, Николай Бачев, Николай Бошкилов и Юлиян Гошев.

В работата на председателя на Общинския съвет на БСП – Благоевград ще помагат двама заместник-председатели – Ваня Маникатева и Гергана Янчева. Николай Бошкилов ще разчита и на двама организационни секретари в лицето на Илия Милев и Красимир Божурски.

Като свои приоритети в работата си благоевградските социалисти определиха здравеопазването, социалната политика, подобряване живота в селата на община Благоевград, работата със синдикатите, коалиционната политика, работата с неправителствените организации, усвояване на европейски средства и привличане на нови членове.

 

Spread the love