Струмяни вади 221 900 лв. за хранителни продукти и миещи препарати на социалните служби в общината

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |
32-06-01-Emil_Iliev_-_kmet_Strumiani

Емил Илиев

Община Струмяни обяви обществена поръчка от 221 900 лв. без ДДС за доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни. Това става ясно от сайта на Агенцията за обществени поръчки, където кметът на общината Емил Илиев е дал разпореждането си за нея. Обществената поръчка е разделена на седем позиции, включващи мляко и млечни продукти; месо и месни изделия, плодове и зеленчуци; консерви; разни хранителни продукти, включващи: захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; хляб и хлебни изделия; перилни и миещи препарати и консумативи. Емил Илиев изрично е упоменал, че плодовете и зеленчуците ще се зареждат след подадена заявка от съответното заведение в срок от 24 часа. Консервите и захарните и тестените изделия, подправки, варива, замразени продукти пък ще се зареждат един път месечно. Хлябът и хлебните изделия ще се зареждат ежедневно до 07,00 часа на следващия работен ден, следващ деня на подаване на заявката. Перилните и миещите препарати и консумативи пък ще се доставят в срок до 48 часа, считано от датата на заявката. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 16.06.2016 година.

 

 

Spread the love