Кметът Котев след 7 м. управление: Заварих община Сандански с 3 071 400 лв. задължения, оставиха пътен възел „Северна дъга” без нужните 2 000 000 лв. за изграждането му

Filed under: Сандански |

Тотев: Между нас има приемственост; съветникът Пачов вдига частна автогара

102-01-07 Кирил-Котев

Кирил Котев

3 071 400 лева задължения на община Сандански към кредитните институции и 1 915 519 лв. неразплатените фактури – (от които 1 513 744 – капиталови разходи) обяви кметът Кирил Котев в отчет по повод 7 месеца от встъпването си в длъжност.

19-07-82-84730-andon_totev

Андон Тотев

102-01-07 пачов

Пачов

 

 

„Заварихме подписан договор за изпълнението на пътна връзка „Северната дъга“, като не бяха завършени отчуждителните процедури и не бяха осигурени нужните 2 000 000 лева за изграждането й. В момента се търсят всякакви начини този проект да бъде финализиран в най-кратки срокове. Към 31 май 2016 г. задълженията към кредитните институции от 3 071 400 лева са стопени под 100 000 лева, от които по-голяма част (77 000 лева) са с падеж 2017 г. Това стана след работа по завършване в срок на всички започнати проекти. От неразплатените фактури от 1 915 519 лв. успяхме да погасим всички и в момента общината няма неразплатени фактури (с изключение на текущи задължения на общината, които са под 100 000 лева). По програмата за саниране в град Сандански ще има възможност да се санират и укрепят обществени и частни сгради на обща стойност 9.7 милиона лева”, заяви Котев.  По повод питанията за кадровата политика в общината Котев дипломатично отговори: „Позицията ни е, че се дава шанс на всеки да докаже професионалните си възможности и спрямо тези служители, които не отговарят на очакванията ни и не приемат новия начин на работа, предприемаме съответните законови действия”.Бившият кмет Андон Тотев, който твърдеше, че общината няма натрупани дългове, коменитра: „Има пълна приемственост между мен и Котев”.  Санданчани припомнят, че новият кмет обещаваше да разкрие всички нередности на предишното ръководство, основно с продажбата на общинска собственост и обществените поръчки. „Кадрите в общината са си на 99% от миналия екип, махнати са само Лидия Манева и някои други служители, но общо взето лицата са едни и същи”, заявиха санданчани.  Същевременно стана ясно, че общинският съветник Румен Пачов ще строи втора частна автогара в Сандански върху 3.5 дка. Пачов е един от първите транспортни босове. Проектното предложение вече е одобрено от експертен съвет и е депозирано при кмета Кирил Котев и Общинския съвет за съгласуване.

Теренът е в съседство с бившето военно поделение и е закупен преди 3 години от Румен Пачов след спечелен търг, обявен от тогавашния кмет Андон Тотев. Преди години общината имаше намерение със собствени средства да изгради автогара, но нямаше финансови възможности.

 

Spread the love