Търсят психически подготвени кандидати за шеф на НОИ в Благоевград с минимална заплата 1900 лв. след пенсионирането на Зл. Златев

Filed under: Благоевград |

 

106-08-03-zltev1

Златко Златев

Обявиха конкурс за директор на териториалното поделение на НОИ в Благоевград на мястото на пенсионирания шеф Златко Златев.

Надпреварата ще се проведе в ЦУ на Националния статистически институт в столицата. Кандидатите ще преминат през решаване на тест, практически изпит и интервю. Нов момент при изискванията към кандидатите е, че те трябва да са подготвени психически да бъдат проучвани за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво “Секретно”, съгласно чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация.

Минимална заплата за ръководната длъжност е 1900 лв.

Златко Златев пожела да се пенсионира година по-рано и да освободи ръководната длъжност в НОИ в Благоевград. Той заемаше поста 9 години, въпреки че нямаше подходящо образование. Той е завършил „Управление на комплексни и технически системи“ във ВМИ – София и „Управление и стандартизация” в Московския университет.

Сред спряганите имена, които ще участват в надпреварата за шефското място, са Антонела Станишева, която бе СДС активистка и шефка на РУСО (предишното име на ТП НОИ – Благоевград) от 1997 до 2007 г., и Илиян Станоев от ГЕРБ.

 

Spread the love