ЮЗУ студентите Кристиян Ковачев и Александър Дончев се включиха в научен форум „Културно-историческо наследство и съвремие“ в СУ

Filed under: Благоевград |
05-02  форум1

Участниците си направиха обща снимка

 

Четвъртокурсниците от специалност „История“ Кристиян Ковачев и Александър Дончев представиха Югозападния университет „Неофит Рилски“ в студентските и докторантски четения „Културно-историческо наследство и съвремие“, организирани от Катедрата по етнология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С участието си в научния форум студентите имаха възможността да споделят интересни изследователски теми, да общуват и установят контакти с колеги от други университети и научни институции. Организаторите подариха на Катедрата по история към ЮЗУ „Неофит Рилски“ книгата на Ина Пачаманова „Предишният преход. Жената и семейството при социализма“ (закони, държавна политика и теренно проучване на едно българско село).

В четенията, които се проведоха в научната база на Софийския университет „Проф. Цветан Бончев“ (Гьолечица) се включиха още студенти, докторанти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за етнография и антропология в Скопие, Българската академия на науките и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Spread the love