Кметът Камбитов обяви обществена поръчка за 3 495 000 лв. за доставка на ток в Благоевград  

Filed under: Благоевград |

 

84-05-04 -atanas-kambitov

Атанас Камбитов

Община Благоевград обяви обществена поръчка за доставката на ток за 3 495 000 лв. Прогнозната стойност на обществената поръчка се отнася за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Благоевград.

Включват се детски ясли, детски градини, социални заведения, улично осветление, дейности по кулутура (Ансамбъл „Пирин”, Център по изкуствата, Художествена галерия), зала „22 септември”, външни обекти (кметства, клубове на пенсионера, ОМП, Център за ранно детско развитие, Спортен комплекс в жк „Еленово”, паркове, светофари).

Офертата е за 36 месеца.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е до 3 495 000.00  лева без начислен ДДС, или 4 194 000.00 лева с начислен ДДС.

Крайният срок за подаване на оферти е 5 август 2016 г.

 

Spread the love