Откриха ново находище на лалугер в Рила

139-02-03 снимката за сайта-Лалугер в НП Рила

Лалугер в НП Рила

Ново находище на европейски лалугер е открит в района на Каменити връх на 2400 м н.в. на територията на Национален парк „Рила“. Високопланинските находища на вида в България са сравнително малко и изолирани. В Рила европейският лалугер се среща в субалпийските и алпийски ливади и пасища в района на връх Белмекен, на надморска височина 2000 – 2200 м. ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новото находище в района.

Spread the love