Въвеждат „ръководител на операциите“ в Кюстендил с цел намаляване риска от бедствия

Filed under: Кюстендил |

 

90-90

В Областна администрация – Кюстендил се проведе работна среща във връзка със създаването на областен и общински съвети за намаляване на риска от бедствия. Заседанието бе открито от областния управител Виктор Янев. Главен инспектор Наско Васев от РД „ПБЗН“ – Кюстендил запозна присъстващите с измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия, който бе публикуван в „Държавен вестник” на 5 юли 2016 г. Експертите на РД “ПБЗН“ – Кюстендил представиха задълженията на областния съвет и на общинските съвети за намаляване на риска от бедствия. Разширяват се и възможностите за ранно предупреждение чрез подобряване информираността на обществото за предстоящо бедствие в определена територия. Въвежда се и ръководител на операциите, който ще се определя със заповед и ще координира частите на единната спасителна система, както и ще контролира изпълнението на одобрените решения на щабовете. Задължително условие е да бъдат създадени и доброволни формирования в общините с население до 20 000 души. Прецизирани са и условията, при които компетентните органи могат да обявяват бедствено положение, както и сроковете на действие.

 

Spread the love